Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Národné stretnutie mládeže P18 Prešov

  Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

  Národné stretnutie mládeže P18 sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Pri tejto príležitosti budú v rámci príprav pravidelne vychádzať katechézy ako inšpirácia vhodná na stretnutia mladých vo farnostiach alebo na hodinách náboženstva. Dávame do pozornosti webové sídlo tohto podujatia: www.narodnestretnutiemladeze.sk

 • TITUS ZEMAN - MUČENÍK ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

  „Aj keby som stratil môj život, 
  nebolo by to márne, 
  ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, 
  stal kňazom namiesto mňa.“ 
  (Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28)

  „Bol svätý a zomrel ako mučeník“.
  (Summarium Testium, Test. XVI, § 322)

   

  Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave: je prvým z 10 detí. Keď mal 10 rokov, po detstve, ktoré bolo poznačené častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdraví. V ten deň jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa.

  Metodický materiál /klikni/

 • Duchovné cvičenia pre katechétov 13. - 15. 10. 2017

  Diecézny katechetický úrad v Žiline organizuje duchovné cvičenia pre katechétov. Je potrebné sa prihlasiť elektronicky. 

  Bližšie informácie aj ohľadom platby v pozvánke.

   

 • Aktualizácia databázy katechétov 2017/2018

  Elektronický formulár /klikni/

  Aktualizácia spustená 5. septembra 2017