Databáza škôl prihlásených na Biblickú olympiádu v školskom roku 2017/2018

Zoznam prihlásených škôl na BO v školskom roku 2017/2018

List riaditeľom/zodpovedným bol odoslaný 18. decembra 2017

Škola doručí záznam zo školského kola na DKÚ v Žiline /uskutočniť školské kolo odporúčame do 31. januára 2018), aby bolo potvrdenie fyzicky na DKÚ do 05. februára 2018

Elektronické potvrdenie o priebehu školského kola

 

Potvrdenie o školskom kole I. kategória /tlač/

Potvrdenie o školskom kole II. kategória /tlač/

Nový organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

 

Ruší sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2012-21437/60058:2-916.

 

P. č.  Dekanát Súťažná kategória Názov školy Adresa školy PSČ Potvrdenie o školskom kole Zodpovedný za školu
Zodpovedný za dekanátne kolo:
1 Bytča I. kategória Základná škola s materskou školou  Kotešová 378 013 61 Kotešová   Ing. Mgr. Ostrochovská Jana
2 Bytča I. kategória Základná škola s materskou školou  Štiavnik 177 013 55 Štiavnik   PaedDr. Daniela Trulíková
3 Bytča I. kategória Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2 013 51 Predmier   Mgr. Katarína Čičková
4 Bytča I. kategória Základná škola Eliáša Lániho 261/7 014 01 Bytča   Mgr. Marta Harmečková
5 Bytča I. kategória ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka Školská 248 013 41 Dolný Hričov  doručené Mgr. Ľudmila Pospíšilová
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Krellová
1 Čadca I. kategória Základná škola Bukovina 305 023 54 Turzovka   Mgr. Monika Janíková
2 Čadca I. kategória Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov 781 023 14 Skalité   Mgr. Marta Vojčiňáková
3 Čadca I. kategória Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité 729 023 14 Skalité   Mgr. M. Padyšáková
4 Čadca I. kategória Základná škola Zákopčie Stred 957 023 11 Zákopčie   Mgr. Mária Ščuriková
5 Čadca I. kategória Základná škola M. R. Štefánika 2007 022 01 Čadca   Mg. Ing. Oľga Kravcová
6 Čadca I. kategória Základná škola J. A. Komenského Komenskeho 752 022 04 Čadca   Mgr. Monika Klimeková 
7 Čadca I. kategória Cirkevná základná škola Jána Palárika Raková 705 023 51 Raková   Mgr. Vladimír Švancár
8 Čadca I. kategória Základná škola Podvysoká 307 023 57 Podvysoká  doručené Mgr. Darina Čišecká
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Anna Lokajová
1 Čadca II. kategória Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Horná 137 022 01 Čadca   Mgr. Mária Pohančeníková
2 Čadca II. kategória Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137 022 01 Čadca   Mgr. Anna Lokajová
3 Čadca II. kategória Stredná odborná škola technická Okružná 693 022 01 Čadca   Mgr. Mária Semanová
4 Čadca II. kategória Gymnázium J. M. Hurbana Ul. 17. novembra 1296 022 01 Čadca   Mgr. Anna Krellová
5 Čadca II. kategória Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. 17. novembra 2579 022 01 Čadca   Ing. Mária Pohančeníková
Zodpovedný za dekanátne kolo:
1 Ilava I. kategória ZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia Školska 386 018 41 Dubnica nad Váhom   Mgr. Badíková Andrea
2 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Štúrova 276 018 53 Bolešov   Mgr. Mária Varčeková
3 Ilava I. kategória Spojená škola sv. Jána Bosca Trenčianska 66/28 018 51 Nová Dubnica   Mgr. L. Rekemová, PaedDr. Mgr. M. Dolovacká
4 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Centrum I 32 018 41 Dubnica nad Váhom   Mgr. Lena Ondrejičková
5 Ilava I. kategória Základná škola Vážska 399 018 61 Ladce  doručené Mgr. Tomáš Struňák
6 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou Mikušovce 16 018 57 Mikušovce   Mgr. Terézia Bučková
7 Ilava I. kategória Základná škola Medňanská 514/5 019 01 Ilava  doručené PaedDr. Mgr. Marcela Bagínová
8 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou  Pod hájom 967 018 41 Dubnica nad Váhom   Mgr. Dana Mederová
9 Ilava I. kategória ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centurum II 87 018 41 Dubnica nad Váhom   Mgr. Eugénia Čellárová
10 Ilava I. kategória Základná škola s materskou školou H. Gavloviča Školská ulica 369 018 52 Pruské   Mgr. Mária Šatková
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
1 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Oščadnica Ústredie 760 023 01 Oščadnica   Mgr. Jana Matejičková
2 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola s materskou školou Radoľa 326 023 36 Radoľa   Mgr. Vladimír Hromádka
3 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov   Mgr. Vladimír Kmec
4 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Nábrežná 845/17 024 01 Kysucké Nové Mesto   Mgr. Anna Ochodničanová
5 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola s materskou školou Stará Bystrica 680 023 04 Stará Bystrica   Mgr. Ševecová Eliška
6 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Clemenstisova Clementisova 616 024 01 Kysucké Nové Mesto   Mgr. Jana Richtáriková
7 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Mládežnícka 1343 023 02 Krásno nad Kysucou   Mgr. Mária Moskáľová 
8 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Dolinský potok 1114/28 024 01 Kysucké Nové mesto   Mgr.Jaroslava Magurová
9 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Rudina 443 023 31 Rudina   Mgr. Henrieta Sršňová
10 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Kysucký Lieksovec 208 023 34 Kysucký Lieskovec   Mgr. Blanka Šamajová
11 Kysucké Nové Mesto I. kategória Základná škola Hlavná 19 023 35 Ochodnica   Mgr. Irena Nižníková
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Macušová
1 Kysucké Nové Mesto II. kategória Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto   Marta Mušková
2 Kysucké Nové Mesto II. kategória Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto  doručené Anna Mečiaková
3 Kysucké Nové Mesto II. kategória Gymnázium Jesenského 2243 024 04 Kysucké nové Mesto   Mgr. Mária Macušová
Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
1 Martin I. kategória Základná škola A. Dubčeka Budovateľov 9 036 09 Martin   Mgr. Marta Stanková
2 Martin I. kategória Základná škola Komenského 10 038 53 Turany   Mgr. Ján Juhás
3 Martin I. kategória Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Tomášikova 1 036 01 Martin   PaedDr. Ivana Ďuricová r. Markovičová
Zodpovedný za dekanátne kolo: PaedDr. Ivana Ďuricová
1 Martin II. kategória Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 038 52 Sučany   Mgr. Daniela Mičáňová
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Zuzana Hrenáková
1 Považská Bystrica I. kategória Základná škola s materskou školou Brvnište 388 018 12 Brvnište   Mgr. Jana Hamárová
2 Považská Bystrica I. kategória Základná škola sv. Augustína Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica   Mgr. Renata Rešová
3 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Domaniža 103 018 16 Domaniža   Mgr. Viera Paholíková
4 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Nemocničná 987/2 017 01 Povyžská Bystrica   Mgr. Monika Kocianová
5 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Slovanská 1415/7 017 01 Považská Bystrica   Mgr. Anna Križanová
6 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Školská 235/10 017 01 Považská Bystrica   Mgr. Peter Nečeda
7 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Slovenských partizánov Slovenských partizánov 1133/53 017 01 Považská Bystrica   Mgr.Jana Jurkovičova
8 Považská Bystrica I. kategória Súkromná základná škola DSA Rozkvet 2047 017 01 Považská Bystrica   Mgr. Gabriela Hajduková
9 Považská Bystrica I. kategória Základná škola Dolná Mariková 470 018 02 Dolná Mariková   Mgr. Jana Vrábliková
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Zuzana Hrenáková
1 Považská Bystrica II. kategória Gymnázium Školská 234/8 017 01 Považská Bystrica   Mgr. Zuzana Hrenáková
2 Považská Bystrica II. kategória Obchodná akadémia Jesenského 259/6 017 01 Považská Bystrica   Mgr. Mária Pozníková
3 Považská Bystrica II. kategória Stredná  priemyselná škola  Slovenských  partizánov 1132/52  017 01 Považská Bystrica   Mgr. Jana Plačková
4 Považská Bystrica II. kategória Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica   Mgr. Jana Plačková
5 Považská Bystrica II. kategória Stredná zdravotnícka škola  Školská 230 01701 Považská Bystrica   Mgr. Jana Plačková
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
1 Púchov I. kategória Základná škola J. A. Komenského Komenského 50 020 01 Púchov   Mgr. Jana Brišová
2 Púchov I. kategória Cirkevná základná škola sv. Margity  Námestie slobody 562 020 01 Púchov   Mgr. Zuzana Šerá
3 Púchov I. kategória Gymnázium Ul. 1. mája 905 020 15 Púchov   Mgr., Ing. Mária Kotlasová
4 Púchov I. kategória Základná škola s materskou školou  Slovanská 23 020 14 Púchov   Mgr. Marcela Janeková
5 Púchov I. kategória ZŠ s MŠ J. A. Komenského Lednica 350 020 63 Lednica   Mgr. Pavol Mičuda
6 Púchov I. kategória Základná škola Eduarda Schreibera Schreiberova 372 020 61 Lednické Rovne   Mgr. Mária Loduhová
7 Púchov I. kategória Základná škola Gorazdova 1174/2 020 01 Púchov   Mgr., Ing.Darina Ručková
8 Púchov I. kategória Základná škola Slatinská 3 018 61 Beluša   Mgr. Terézia Drábiková
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Jana Brišová
1 Púchov II. kategória Gymnázium Ul. 1. mája 905 020 15 Púchov   Mgr., Ing. Mária Kotlasová
2 Púchov II. kategória Stredná odborná škola I. Krasku 491 020 32 Púchov   PaedDr. Monika Hrenáková
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
1 Rajec I. kategória Katolícka spojená škola Andreja Škrábika 5 015 01 Rajec   Mgr., Ing.Mária Betinská
2 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Školská 474/5 013 14 Kamenná Poruba   Mgr. Jozef Dubovec
3 Rajec I. kategória Základná škola Lipová 2 015 01 Rajec   Mgr. Milan Jánoš
4 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou  Višňové 446 013 23 Višňové   Mgr. Martina Lúčaníková
5 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou Hôrky 200 010 04 Žilina   Mgr. Eva Teichgrabová
6 Rajec I. kategória Základná škola s materskou školou  Rosina 624 013 22 Rosina   Mgr. Emília Pallová
7 Rajec I. kategória Základná škola Pionierska 95 013 13 Rajecké Teplice   Mgr. Mária Hodásová
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Milan Jánoš
1 Rajec II. kategória Gymnázium Javorová 5 015 21 Rajec   Mgr. Zdenko Králik
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Mária Rafajdusová, PaedDr. Zuzana Synáková, PhD.
1 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17 010 14 Žilina   Mgr. Pavol Holeša
2 Varín I. kategória Základná škola Dolná Tižina 28 013 04 Dolná Tižina   Mgr. Monika Buchtová
3 Varín I. kategória Spojená škola Oslobodenia 165 013 05 Belá   Mgr. Jana Chabadová
4 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku M. R. Štefánika 432 013 03 Varín   Mgr. Zuzana Synáková, PhD.
5 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou  Školská 490 013 01 Teplička nad Váhom   Mgr. Natália Hogajová 
6 Varín I. kategória Základná škola s materskou školou  Športovcov 342 013 25 Stráňavy   Mgr. Tatiana Peťková
7 Varín I. kategória Základná škola Hlavná 375/26 013 02 Gbeľany   Mgr. Katarína Martinkovičová
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Karol Vlčko
1 Žilina I. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina   Mgr. Martin Hric
2 Žilina I. kategória Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera Gaštanová 53 010 07 Žilina   Mgr. Karol Vlčko
3 Žilina I. kategória Základná škola s materskou školou Školská 49 010 01 Žilina  doručené Mgr. Ján Kaštan
4 Žilina I. kategória Základná škola sv. Cyrila a Metoda Na Závaží 2 010 01 Žilina   Mgr. Adriána Hančinská
5 Žilina I. kategória Základná škola s materskou školou  Gaštanová 56 010 07 Žilina   Mgr. Zdenka Ručková
6 Žilina I. kategória Základná škola Martinská 20 010 08 Žilina   Mgr. Bzdilíková Božena
7 Žilina I. kategória Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Romualda Zaymusa 3 010 01 Žilina   Mgr. Katarína Križňanová
8 Žilina I. kategória Súkromná základná škola Oravská cesta 11 010 01 Žilina   Mgr. Ivana Paúrová
9 Žilina I. kategória Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7 010 03 Žilina   Mgr. Jaroslav Pavelčík
10 Žilina I. kategória Základná škola Karpatská 8063/11 010 08 Žilina   Mgr. Eva Jakmašová
Zodpovedný za dekanátne kolo: Mgr. Ing. Ľubica Englártová
1 Žilina II. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline J. M. Hurbana 44 010 01 Žilina   Mgr. Martin Hric
2 Žilina II. kategória Obchodná akadémia sv. T. Akvinského Vysokoškolákov 13 010 08 Žilina   Mgr., Ing. Ľubica Englártová
3 Žilina II. kategória Stredná odborná škola stavebná Tulipánova 2 011 62 Žilina   PaedDr. Vladimír Fuljer
4 Žilina II. kategória Bilingválne gymnázium T. Ružičku 3 010 01 Žilina  doručené ThLic. Radovan Petrek
5 Žilina II. kategória Hotelová akadémia Hlinská 31 010 01 Žilina   Mgr. Jaroslava Gabčová
6 Žilina II. kategória Gymnázium Hlinská 29 011 80 Žilina   PaedDr. Vladimír Fuljer
7 Žilina II. kategória Gymnázium Kráľovnej pokoja Na Závaží 2 010 01 Žilina  doručené Mgr. Adriána Hančinská
8 Žilina II. kategória Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina   PaedDr. Lenka Kulichová
9 Žilina II. kategória Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25 010 01 Žilina   PhDr. Zuzana Čičmancová
10 Žilina II. kategória Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23 010 01 Žilina   Mgr. Jozefa Michalcová
11 Žilina II. kategória Súkromná stredná umelecká škola Hálkova 2968/22  010 01 Žilina   Mgr. Eva Štalmachová 
12 Žilina II. kategória Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 010 08 Žilina   Mgr. Ľudmila Jurašíková