Duchovné cvičenia

Podstatným cieľom katechetickej formácie je uschopniť katechétov na komunikovanie kresťanského posolstva. (VDPK čl. 235) Takúto úlohu môžu zvládnuť iba katechéti s hlbokou vierou, jasnou kresťanskou a cirkevnou totožnosťou. Starať sa teda o vlastný duchovný život je povinnosťou každého, kto má byť učiteľom, vychovávateľom a zároveň svedkom viery.

Ten, kto chce odovzdávať evanjelium, musí byť spojený s Kristom prostredníctvom živej osobnej modlitby, ako aj pravidelnej účasti na Eucharistii i prijímaní sviatostí. Katechéta pociťuje sústavne potrebu čerpať z prameňa Božieho slova, využíva preto každú možnosť duchovnej obnovy a účasť na duchovných cvičeniach víta ako príležitosť načerpať pokrm pre udržiavanie svojho katechetického povolania.

Potvrdenie na stiahnutie /pdf/

Diecézny katechetický úrad v starostlivosti o formáciu učiteľov náboženskej výchovy/katechétov ponúka možnosti zúčastňovať sa duchovných cvičení, ktoré sú organizované v rámci diecézy.

Formulár na elektronické potvrdenie účasti na DC v roku 2020

 

Formulár na elektronické potvrdenie účasti na DC v roku 2019

 

 

 

 

 

  • ico