Kontakt

 

 

 

Adresa pre korešpondenciu:

               

 Diecézny katechetický úrad

 

 P. O. Box B-46

 

 011 36 Žilina

 Sídlo:

 
 

 J. Kalinčiaka 1

 

 010 01 Žilina

 Mapa /klikni/

 

Riaditeľ

Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD.

telefón :   041/565 84 32

 
e-mail: jselinga@gmail.com
 
 
 
 

Metodik

Mgr. Ľuboš Bytčánek

telefón :   041/565 84 33

e-mail: bytcanek@dcza.sk
 e-mail: dkuzilina@gmail.com