Október

Modliť sa ruženec je ako držať sa za ruku Panny Márie, ako splietať jednotlivé oká na brnení, ktoré chránia nás i celý svet. V nedeľu 1. septembra, kedy mnohí premýšľali nad pondelkom, prvým dňom školského roka, nad kolegami zo školy, starostlivý pápež František prosí nás, celý svet, o modlitbu a pôst. Prečo?

 

Pretože svet nie je v poriadku. Vzhľadom k tomu, že v Sýrii a na Blízkom východe umierajú nevinní, dokonca aj deti, pretože ľudia patriaci ku Kristovi, musia utekať zo svojej krajiny, ako pápež hovorí:  “V dnešný deň, drahí bratia a sestry, sa chcem stať tlmočníkom volania, ktoré vychádza z každej časti sveta, z každého národa, zo srdca každého, z jednej veľkej rodiny, ktorou je ľudstvo, s narastajúcou úzkosťou: je to volanie po pokoji. Výkrik, ktorý hovorí dôrazne: Chceme svet pokoja, chceme byť ľuďmi pokoja, chceme, aby v tejto našej spoločnosti, rozjatrenej rozdeleniami a konfliktami, zavládol pokoj. Už nikdy viac vojnu! Nikdy viac vojnu! Pokoj je prevzácny dar, ktorý sa musí podporovať a chrániť.(http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130901006)

 

Neviem, či ste videli 7. septembra v sobotu večer, počas štyroch hodín modliaceho sa pápeža Františka na Svätopeterskom námestí. Bol to vzrušujúci pohľad, ako keby pápež niesol svet na svojom chrbte. Určite o tom hovoril s Ježišom, prítomným v Najsvätejšej sviatosti. V absolútnom tichu. Napriek tomu, že v tom čase bolo na Svätopeterskom námestí prítomných okolo 100 tisíc ľudí, pre ktorých akoby sa zastavil čas.

 

Preto, prosíme vás, drahí  katechéti, ak je to možné, aby ste sa celý október modlili ruženec v intenciách pápeža. Spojme sa v modlitbe s pápežom, to bude prvým znamením mieru. Znamením, že nechceme hádky, vojny, ale chceme žiť v zhode aj s tými, ktorí sú nám menej sympatickí.

 

Pápež František povedal, že 13. októbra v deň 96. výročia zjavení vo Fatime, zasvätí svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Do Vatikánu, čo sa stáva veľmi zriedka, bude z tejto príležitosti privezená socha Panny Márie. Navrhujeme preto, počas tohtoročných osláv ruženca modliť sa za svet - za mier, vieru a lásku medzi ľuďmi.

 

 

 

  • Radostný ruženec

  • Ruženec svetla

  • Bolestný ruženec

  • Slávnostný ruženec

  • Misijný ruženec

    Takýto ruženec sa denne modlil blahoslavený pápež Ján XXIII. Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý svet. Svätá Terézia z Lisieux je patrónkou misií, hoci nikdy na misiách nebola. Ale svojou modlitbou a obetou prispela k rozvoju misií a práci misionárov prinášajúcej bohaté ovocie. Aj tvoja modlitba môže pomôcť misionárom v ich apoštolskej práci.