Štatistika

Do konca novembra prosíme vypĺiť štatistiky o vyučovaní NBV/KNB za farnosť.

V tomto školskom roku 2018/2019 cez elektronický formulár.

- formulár na vyplnenie (šk. rok 2018/2019)

- formulár pre špeciálne školy (šk. rok 2018/2019)

 

Diecézny katechetický úrad

P. O. Box B-46

011 36 Žilina

 

Štatistické údaje o vyučovaní NBV/KNB 2018/2019 (excel stiahni)