Duchovné cvičenia / Učitelia náboženstva (10/2021)

Pozývame vás na duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy.

  • Názov: O poslaní a identite učiteľov KNB/NBV
  • Cieľ: Rozvoj kompetencií pre misijný rozmer katechetickej služby
  • Cieľová skupina: Učitelia NBV/KNB Žilinskej diecézy.
  • Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
  • Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo, Belušské Slatiny, 018 61 Beluša. Ubytovanie v samostatných izbách s výnimkou osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti.
  • Termín: 22.-24.10.2021

Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára (otvoriť formulár) do 18.10.2021, resp. do naplnenia kapacity.

Účastnícky poplatok: 62€ samostatná izba, 50,00€ pre osoby zo spoločnej domácnosti. Pokyny na úhradu pošleme po prihlásení. Poplatok a cestovné hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

Duchovné cvičenia a COVID-19

Počas duchovných cvičení sa riadime usmerneniami Covid Automatu. Podujatie sa koná v režime len KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ (aspoň 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní).

Predbežný program

22.10.2021 (piatok)

16:00 – príchod a ubytovanie
17:15 – svätá omša
18:00 – večera
20:00 – prednáška
21:00 – celonočná adorácia
23.10.2021 (sobota)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
15:30 – slávenie zmierenia
18:00 – večera
20:00 – modlitba
24.10.2021 (nedeľa)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
08:45 – uvoľnenie izieb
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed