Spolu na synodálnej ceste


Pápež František nás vyzval vykročiť synodálnu cestu a spoločne uvažovať, ako spolu kráčame ako Cirkev. V utorok 18. januára sme sa stretli v online priestore, aby sme prediskutovali otázku vzájomného počúvania sa. Podklady k téme sú zverejnené v tomto článku.
Uvedomili sme si, že jednou zo skupín, ktorým v Cirkvi dlhujeme počúvanie, sú aj starí ľudia. Je to paradox, pretože často tvoria väčšinu v našich kostoloch a pastoračná služba im vychádza v ústrety. Nechýbajú iniciatívy, ktoré sa snažia sprostredkovať kontakty medzi starými a mladými a odstraňovať osamelosť seniorov. No pri tom všetkom ich vnímame skôr ako objekt starostlivosti a zabúdame na potenciál starcov, nepýtame sa na ich životnú múdrosť a skúsenosti.
Podobne zanedbávame aj načúvanie kontextu, v ktorom sme sa ocitli. Konštatujeme stratu povedomia príslušnosti k Cirkvi, odliv veriacich z kostolov a celkom oprávnene poukazujeme na pandémiu ako na jeden z kľúčových faktorov. Zabúdame však na dialóg s tými, o ktorých uvažujeme. Nepýtame sa mladých či strednej generácie, kde oni vidia koreň odcudzenia.Prvý decembrový utorok sme venovali online stretnutiu na tému Spoločníci na ceste. Uvažovali sme nad Božím slovom, modlili sa a diskutovali o témach synody o synodalite.