Duchovné cvičenia / Všetci ťa hľadajú (24.-26.08.2022)

Šimon Peter sa pobral za Ježišom. Keď ho našiel, povedal mu: „Všetci ťa hľadajú.“ (Mk 1,37).

V Markovom evanjeliu stretáme ľudí, ktorí Ježiša napokon našli a pochopili, že práve on je ten, koho celý čas hľadali, stotníka Longina, mladého Marka, Jána Krstiteľa, ochrnutého z Kafarnauma či malomocného z Galiley... Títo všetci boli našimi sprievodcami duchovnou obnovou pre pedagógov a zamestnancov Katolíckej spojenej školy v Rajci 24.-26. augusta 2022.


Prezentácie k meditáciám na stiahnutie: 1. Longinus / 2. Marek / 3. Ján Krstiteľ / 4. Očistený / 5. Otec / 6. Ochrnutý