Veni Sancte / Celodiecézny katechetický deň

"Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení" spievali sme dnes pred evanjeliom. Izaiášove slová trefne vystihujú poslanie všetkých, ktorí sa venujú katechéze. Dnes (31.08.2022) sme pri svätej omši, spolu s otcom biskupom Tomášom a s viac než dvomi stovkami učiteľov náboženstva z našej diecézy, vzývali Ducha Svätého, aby nás naplnil svojimi darmi a oduševnil. Lebo nechceme byť len bezduchými služobníkmi... 

Vďaka všetkým za milú slávnosť, otcovi biskupovi Tomášovi za dôveru a podporu, našim hosťom z KPKC za predstavenie pripravovaného kurikula predmetu Náboženská výchova a tímu z dekanátu Rajec za prípravu slávnosti."Katechéta je kresťan, ktorý prijíma osobitné Božie volanie. [...] Povolaním sa katechéta stáva účastníkom Ježišovej misie uviesť učeníkov do synovského vzťahu s Otcom. Skutočným protagonistom každej autentickej katechézy je Duch Svätý, ktorý vďaka hlbokému putu katechétu s Ježišom Kristom, zefektívňuje ľudské úsilie pri katechetickej činnosti." (DPK 112)

Do nového školského roku chceme vstúpiť slávnosťou, pri ktorej budeme vzývať Ducha Svätého, skutočného protagonistu každej autentickej katechézy. Na slávnosť Veni Sancte pozývame všetky sestry a bratov v katechetickej službe, zvlášť učiteľov náboženstva, kňazov a katechétov. Stretneme sa v stredu 31.08.2022 vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

Program slávnosti Veni Sancte

  • 09:00 - Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
  • 10:00 - Prednáška, naším hosťom bude Mgr. Janka Mišendová, metodička KPKC
  • 11:30 - Predstavenie a privítanie nových učiteliek a učiteľov náboženstva
  • 12:00 - Slovo na záver

Prihlasovanie a databáza vyučujúcich KNB/NAV

Prosíme, aby ste svoju účasť alebo neúčasť potvrdili prostredníctvom webového formulára. Údaje poslúžia ako databáza kontaktov vyučujúcich náboženstvo v školskom roku 2022/2023, vďaka nim vám môžeme posielať aktuálne informácie. Upozorňujeme, že registrácia je potrebná každý rok.