Seminár / O antropológii človeka

Katechetický úrad Spišskej diecézy pozýva učiteľov náboženstva a katolíckych pedagógov na seminár o antropológii človeka a o otázkach spojených so sexuálnou identitou.

Seminár sa uskutoční v Poprade a Ružomberku (môžete si vybrať jedno z miest) v rovnakých časoch od 09:00 hod  do 12:30.
  1. Poprad: 20.03.2023 (pondelok) – kancelárske priestory Rím. kat. farského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 15,  058 01 Poprad;
  2. Ružomberok: 21.03.02023 (utorok) – Aula Jána Pavla II., Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, Ružomberok.
Na seminár je potrebné sa zaregistrovať do 16.03.2023 (štvrtok) prostredníctvom formulára https://bit.ly/prihlasenie_na_seminar. Ďalšie informácie: www.dkuspis.sk.