Dospievajúci

V rámci duchovnej prípravy na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove sme mohli objavovať hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva. 


Milosrdne - Matka /prvá katechéza/
"Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja nezabudnem na teba." (porov. Iz 49, 15)
Milosrdne - Ilúzia /druhá katechéza/
"Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." (porov. Lk 10, 36 – 37)
Milosrdne - Liek /tretia katechéza/
"...lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja." (porov. Lk 1, 49 – 50)
Milosrdne - Odpustenie /štvrtá katechéza/
"Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu." (Ž 51, 3 – 4)Milosrdne - Stôl /piata katechéza/
"Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj" (Ž 23, 5)
Milosrdne - Radosť /šiesta katechéza/
„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce." (Ž 37, 4)
Milosrdne - Domov /siedma katechéza/
„Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi..." (porov. Lk 15, 18)
Milosrdne - Náklonnosť /ôsma katechéza/
„Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš..." (porov. Jn 8, 11)

Milosrdne - Evanjelium /deviata katechéza/
„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád." (porov. Jn 21, 17)