Inšpirácie pre školské vyučovanie

"Všetci učitelia musia zlepšovať svoje zručnosti nie pre to, že by neboli dobrí, ale preto, aby boli ešte lepší." D. Wiliam


Tvoríme komiks (PIXTON EDU)

Jednoduchý program pomocou ktorého si môžu (nielen) žiaci vytvárať komiks. Môžu tak napríklad spracovať zaujímavú tému, udalosť zo Svätého písma, alebo množstvo iných vecí.

Zdroj: Dávid Králik link https://davidkralik.sk/tvorime-komiks-pixton-edu/Ako funguje náš mozog - ako správne učiť
MUDr. Martin Jan Stránský, lektor Komenského inštitútu
Ako funguje náš mozog ? Ako sa mozog učí? Ako správne učiť deti? O tom hovoril neurológ Martin Jan Stránský, lektor Komenského inštitútu, na Letnej škole v Zaježovej.
Zdroj: Komenského inštitút link https://youtu.be/gVFz6iTV6FQ


"Lenivý učiteľ" – zmysluplné domáce a online vzdelávanie
Webinár je súčasťou vzdelávacej aktivity Magickí učitelia online. Informácie o ďalších webinároch nájdete na www.komenskehoinstitut.sk/webinare alebo facebookovej stránke Komenského inštitút.
Zdroj: Komenského inštitút link https://youtu.be/BNtV9FK1MIEZdieľanie skúseností a užitočných inšpirácií na tému hodnotenie. 
Spoločne s hostkami sa pozrieme na základne princípy a kontext hodnotenia (nielen) na diaľku a posvietime si aj na otázky ako tieto: 
Ako viem, či a čo sa študenti naučili a ako to ohodnotiť? 
Aký typ zadaní mi pomôže odhaliť, aké vedomosti a zručnosti si študenti osvojili a ako ich vedia uplatniť? 
Ako sa z toho všetkého nezblázniť?
Zdroj: LEAF link https://youtu.be/YcGBFuc__ec