Štatistické údaje

Na prvý pohľad je možno zložité pochopiť štatistiku. Cieľom aktuálnej stránky je, aby sa svet štatistiky stal zrozumiteľnejším pre učiteľov náboženstva, ako aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štatistiku.


Oficiálna štatistika slúži ako základ pre rozhodnutia politikov a tvorcov politík: demokratické spoločnosti nemôžu riadne fungovať bez pevného základu spoľahlivých a objektívnych štatistík. 

Štatistika však nie je určená len pre subjekty s rozhodovacou právomocou, ale týka sa Vás všetkých! Štatistika dokáže odpovedať na otázky pri rôznych príležitostiach, ktoré si kladieme v každodennom živote ako aj v našom školskom vyučovaní: Koľko žiakov navštevuje vyučovanie náboženstva/náboženskej výchovy?

Do konca novembra sa vypĺňajú štatistiky o vyučovaní NBV/KNB za farnosť. V každom školskom roku cez aktuálny elektronický formulár.


Štatistické údaje o vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy pre /klikni/

Štatistické údaje o vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy v špeciálnej škole /klikni/