Voľné pracovné miesta

 voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

Aprobácia

Katolícke náboženstvo

Termín nástupu

07.02.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.01.2022

Rozsah úväzku

73% (16 vyučovacích hodín, 4 dni v týždni)

Miesto výkonu práce

Vysokoškolákov 13, Žilina


Požiadavky na uchádzača

 

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky

Žiadosť zaslať na adresu sekretariat@oata.sk s prílohami:
-   profesijný štruktúrovaný životopis
-   motivačný list
-   kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Kontaktné údaje

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina


www.oata.sk
0415656950

 

Kontaktná osoba

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
+421910842681