Slovné hodnotenie žiakov - ako na to?

Rady, ako pripraviť slovné hodnotenie

1 | Základné pravidlá slovného hodnotenia

Je rozdiel, či robíte priebežné slovné hodnotenie alebo záverečné. Ak si ale učiteľ dobre podchytí (slovné) priebežné hodnotenie, so záverečným nebude mať veľký problém.

Priebežné slovné hodnotenie nemá byť slohová práca. To znamená, ak žiak napíše prácu, test, projekt je vhodné, aby tam okrem známky boli uvedené aj vety a slová, ktoré sú: 

Adresné
Vyhnite sa všeobecnému hodnoteniu, nech dieťa alebo rodič vie, že hovoríte o ňom. Nech to nie je niečo, čo napíšete polovici triede. Isteže, tam môžu byť podobné znaky, no musí byť z toho cítiť, že sa prihovárate ku konkrétnemu dieťaťu.

Motivačné
V každom písomnom hodnotení musí byť niečo pozitívne, niečo čo má pôsobiť motivačne.

Ak hodnotíte písomku, odpoveď stačí pár slovami. Pri väčšom hodnotení, napr. štvrťrok a podobne, tam sa žiada napísať viac.

Kritizujte konštruktívne
Môžete písať aj kritiku, tá ale musí byť vecná, jasná, konštruktívna a hlavne NESMIE ÚRAŽAŤ, PONIŽOVAŤ, ZOSMIEŠŇOVAŤ.

Nehodnoťte len výkon, ale vnímajte širšie súvislosti
Majte na mysli, že úlohou nie je len hodnotiť výkon, ale aj podporiť rozvoj a rast dieťaťa, a preto sa na dieťa pozerajte v širšom kontexte (dieťa v sociálnom kontexte, rodinnom, záujem, vášeň, osobnosť..)

Využite pravidlo 3x1 (positivity ratio)
Keď ide o rozvoj dieťaťa a v konečnom dôsledku človeka ako takého, tak existuje pravidlo, ktoré hovorí o tom, že rozvoj viete výrazne ovplyvniť, ak máte pomer pozitívnych a negatívnych emócií 3 : 1. Jedna negatívna emócia a minimálne 3 pozitívne, aby ste dosiahli rovnováhu. Znamená to, že pri hodnotení píšte aj o chybách a nedostatkoch. Neklamte, že žiak je v niečom dobrý, ak to tak nie je. No NEZABÚDAJTE AJ NA TO, ČO ROBÍ DOBRE. Kde a v čom sa snaží, v čom sa zlepšil, kde zaznamenal posun.


Ponúknite „cestovnú mapu“
Aspoň naznačte, ako vie dieťa zlepšiť svoj výkon. Slovné hodnotenie využite k tomu, aby ste dieťaťu ukázali, ako vie svoj výkon zlepšiť. Čo má pre to urobiť.

Chybu vnímajte ako cestu k rastu a nie zásadné zlyhanie
Chybu nevnímajte pri učení ako zlyhanie. Je to cesta k zlepšeniu. Avšak všímajte si v tomto kontexte efektivitu. Ak dieťa robí tú istú chybu dlho a neustále, už potom nejde o cestu rastu, ale zastavenie rastu a neefektívny prístup. Potom musí nastať zmena v prístupe.


2 | Myseľ otvorená na rast

Slovné hodnotenie si bude vyžadovať aj zásadnú zmenu v nastavení mysle učiteľa.

Treba byť na deti nároční, treba od detí očakávať viac, netreba ich „lacno“ chváliť a rozmaznávať. Podstatné je ale to, čo chválite a ako. Autorka Dweck zdôrazňuje, že je veľmi dôležité chváliť proces, nie len výsledok. Viac sa teda sústrediť na samotný proces učenia, tvorby a nie len na známky či finálny efekt.

3 | Silné stránky ako opora slovného hodnotenia

Pri písaní slovného hodnotenia vie zásadným spôsobom pomôcť poznanie a práca so silnými stránkami človeka.

Na úvod je podstatné osvojiť si jazyk silných stránok a úplne obyčajne ho využívať v tých správnych súvislostiach. Slovné hodnotenie je na to ideálna príležitosť, pretože je to praktická pomoc.

O aké slová presne ide a v akých slovných spojeniach ich môžeme využívať?

Vytrvalosť
Oceňujem tvoju tvrdú prácu...
Nevzdávaš sa, si vytrvalý...
Zaznamenal si posun v...len tak ďalej..
Vidím ako bojuješ s úlohami, zadaniami a veľmi oceňujem tvoj prístup, snahu...to ako sa nevzdávaš...

Nadšenie a entuziazmus
Všímam si, že k minulej úlohe si pristúpil naplno, s nadšením a odhodlaním...

Optimizmus
Veľmi sa mi páči tvoj pozitívny prístup k povinnostiam...
Si človek, ktorý sa nevzdáva a verí, že veci dobre dopadnú.. A robí vždy pre to všetko...
Vždy sa snažíš ukázať najlepšiu verziu seba...

Spolupráca
Všímam si, aký tímový hráč si...
Kolektív sa vie na teba vždy spoľahnúť...

Sociálna inteligencia, empatia
Si oporou kamarátov, triedy... ,Vieš ich pochopiť, podržať...., Vždy si nájdeš pre nich dobré slovo...

Sebaovládanie
To ako zvládaš ...
Ako si sa dokázal prispôsobiť...
Všímam si tvoju dôslednosť...
Teší ma, že si plníš svoje povinnosti...
K úlohám, povinnostiam pristupuješ zodpovedne...

Láska k učeniu
Nadšenie pre vedomosti v tomto predmete sú aj pre mňa povzbudením...

Kreativita, originalita
Zaujalo ma, ako kreatívne si pristúpil k .....

Zvedavosť
Teší ma, že sa pýtaš a si zvedavý....

Kritické myslenie
Oceňujem tvoj pohľad na...

Spravodlivosť
Máš cit pre spravodlivosť ...

Nadhľad a úsudok
Tvoj pohľad na ...

Odvaha
ODVAHA (môže byť v rôznych kontextoch – odvaha ozvať sa, odvaha povedať svoj názor, odvaha, že niečo dieťa prekonalo napriek strachu ...)

Čestnosť
ČESTNOSŤ – Si čestný a vážim si to ...

V slovnom hodnotení by sa mali objaviť slová ocenenia, pochopenia, vlievanie nádeje, optimizmus, nádej, vytrvalosť, sebadisciplína, schopnosť adaptovať sa, posun, vášeň k, láska k..., nadšenie pre..., teší ma, že, verím ti, držím ti palce...