Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

  VŠEOBECNÉ DIREKTÓRIUM PRE KATECHIZÁCIU

 

 

 

 

 • Aktuálne - august 2016

  AKTUALIZÁCIA DATABÁZY KATECHÉTOV:

  - bude spustená dňa 30. augusta 2016 cez elektronický formulár

   

  KÁNONICKÁ MISIA:

  - dňa 25. augusta bol aktualizovaný zoznam katechétov s platnou kánonickou misiou /klikni/

  - žiadosť o predĺženie /tlačivo č.4./

  - k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o absolvovaní duchovných cvičení počas trvania platnosti misie podľa podmienok bod č. 5 /ak ste ho neposlali poštou skôr - netýka sa DC organizovaných DKÚ Žilina/

  - elektronické potvrdenie účasti na duchovných cvičeniach pre všetkých katechétov /elektronický formulár/

   

  DUCHOVNÉ CVIČENIA 21. - 23. 07. 2016

  - DKÚ organizovalo duchovné cvičenia pre katechétov

   

  VENI SANCTE 03. septembra 2016

  - pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženskej výchovy /pozvánka/

  - elektronické potvrdenie účasti /klikni/

  - službu budú mať katechéti z čadčianskeho dekanátu /konkrétne bude upresnené cez e-mail/

   

  PRACOVNÉ ZOŠITY na šk. - rok 2016/2017

  - KPKC nám zaslalo informáciu ohľadom objednávania PZ pre šk. rok 2016/2017 /klikni/

   - elektronická objednávka /klikni/