Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

  • Národné stretnutie mládeže P18 Prešov

    Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

    Národné stretnutie mládeže P18 sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Pri tejto príležitosti budú v rámci príprav pravidelne vychádzať katechézy ako inšpirácia vhodná na stretnutia mladých vo farnostiach alebo na hodinách náboženstva. Dávame do pozornosti webové sídlo tohto podujatia: www.narodnestretnutiemladeze.sk

    Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov SLovenska