Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

  VŠEOBECNÉ DIREKTÓRIUM PRE KATECHIZÁCIU

 

 • Duchovné cvičenia pre katechétov

   DUCHOVNÉ CVIČENIA 13. - 15. 10. 2017

  - DKÚ organizuje duchovné cvičenia pre katechétov

  - elektronické prihlasovanie

  - možnosti zúčastniť sa duchovných cvičení inde nebránime

   

 • Celodiecézny katechetický deň 31. augusta 2017

  Pozývame všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženskej výchovy na Celodiecny katechetický deň - Veni Sancte

  Dátum:                        31. augusta 2017

  Miesto:                        Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch 

  PROGRAM

  09.00 h                        Sv. omša a Veni Sancte - celebruje Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

  10.00  -  11.30 h         Prednáška - ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

  11.30  -  12.00 h         Organizačné pokyny pre nový školský rok 2017/2018

  12.00  -  12.15 h         Záverečné slovo otca biskupa

  12.15 h                       Občerstvenie

   

  Pozvánka

  Prihlasovanie

   

 • Jubilejné stretnutie katechétov

  V týchto dňoch si pripomíname 20. výročie od ukončenia štúdia teológie prvých katechétov. 

  DKÚ Nitra v spolupráci s DKÚ Žilina organizujú jubilejné stretnutie katechétov, ktorí ukončili štúdium v Teologickom inštitúte Nitra v rokoch 1995 a 1997.

  Prosíme o spoluprácu všetkých katechétov, aby nám pri organizovaní stretnutia pomohli. Ak ste v kontakte s katechétmi mimo školskej katechézy, na dôchodku, alebo v iných diecézach, prosíme o odovzdanie informácií o stretnutí.

  Pozvánka s programom

  Elektronické prihlasovanie