Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

  VŠEOBECNÉ DIREKTÓRIUM PRE KATECHIZÁCIU

 

 

 

 

 • Aktuálne jún 2016

  KÁNONICKÁ MISIA:

  - nasledujúce mesiace nám viacerým končí platnosť kánonickej misie, preto je potrebné ešte pred skončením platnosti požiadať o jej predĺženie /tlačivo č.4./

  - k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o absolvovaní duchovných cvičení počas trvania platnosti misie podľa podmienok bod č. 5 /ak ste ho neposlali poštou skôr - netýka sa DC organizovaných DKÚ Žilina/

  - elektronické potvrdenie účasti na duchovných cvičeniach pre všetkých katechétov /elektronický formulár/

  DUCHOVNÉ CVIČENIA 21. - 23. 07. 2016

  - DKÚ organizuje duchovné cvičenia pre katechétov /pozvánka s programom/

  - elektronické prihlasovanie /klikni/

  - možnosti zúčastniť sa duchovných cvičení inde nebránime

  VENI SANCTE 03. septembra 2016

  - pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženskej výchovy /pozvánka/

  - elektronické potvrdenie účasti /bude spustené v mesiaci august/

  - službu budú mať katechéti z čadčianskeho dekanátu /konkrétne bude upresnené cez e-mail/

  PRACOVNÉ ZOŠITY na šk. - rok 2016/2017

  - KPKC nám zaslalo informáciu ohľadom objednávania PZ pre šk. rok 2016/2017 /klikni/

   

  - elektronická objednávka /klikni/