Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

  VŠEOBECNÉ DIREKTÓRIUM PRE KATECHIZÁCIU

 

 

 

 

 • Celoslovenské kolo BO 2015/2016

  Výsledky celoslovenského kola.

  I. kategória

  II. kategória

  V penzióne Juliana v obci Kamenec (v Košickej eparchii) neďaleko Zemplínskej Šíravy sa v dňoch 17. - 19. mája 2016 uskutočnil jubilejný - pätnásty ročník biblickej olympiády. Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou v kategórii základných škôl a stredných škôl. Prvenstvo v prvej kategórii si odnieslo trojčlenné družstvo žiakov CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci (Trnavská arcidiecéza). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany (Žilinská diecéza).

  Obsah súťaže sa zameriava okrem vedomostí aj na zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok žiaci a študenti súťažili z Prvej knihy Samuelovej a z Evanjelia podľa Lukáša. Súťažiaci riešili šesť typov úloh. Boli medzi nimi test a otázky, posolstvo biblického textu, práca s obrazom, porovnávanie vypočutej ukážky s textom sv. Písma. Oživením súťaže aj tento rok bola dramatizácia formou scénky na niektorý príbeh z daných kníh Svätého písma. Súťažiaci ZŠ prejavili tvorivosť a stredoškoláci aj aktualizáciu Božieho slova do nášho života. Okrem súťaživosti žiakov sa vytvorilo spoločenstvo ľudí žijúcich z viery. Súťažiaci preukázali veľké vedomosti z daných biblických kníh, na otázky odpovedali pohotovo a primerane.

  Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom bol prof. František Trstenský, biblista a prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Členmi poroty boli: ThBibLic. Róbert Jáger, biblista (Košická eparchia) a traja metodici z Diecéznych katechetických úradov – Mgr. Klára Soľanová (Spišská diecéza), dp. Jozef Bednárik (Rožňavská diecéza), dp. Ondrej Kellner (Nitrianska diecéza). Súťaž moderoval Mgr. Andrej Šottník (Bratislavská arcidiecéza).

  Deň pred súťažou každej kategórie pripravili organizátori pre účastníkov aj duchovný a poznávací program, v rámci ktorého navštívili gréckokatolícke pútnické miesto Klokočov, starodávne fresky a ikonostas v Lesnom. Potom v bazilike minor v Michalovciach slávil svätú liturgiu košický vladyka (biskup) Milan Chautur pre základné aj stredné školy. Vo svojej kázni vyzdvihol vzťah k Svätému Písmu, z ktorého možno získať nové pohľady, nové poznanie. Nejde len o víťazstvo, ale aj o zmenu srdca. Ide o získanie dobrého pocitu zo stretnutia s modlitbou. Povzbudil súťažiacich, aby túto skúsenosť prenášali do každodenného života.

  Vo večernom programe pred súťažou bolo spoločné zdieľanie sa súťažiacich o skúsenostiach a zážitkoch z prí­pravy na súťaž. Vytvorila sa príjemná atmosféra, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Svätým písmom každého obohatilo. Žiaci sa podelili aj o svoje dojmy, ktoré priniesla práca so Svätým písmom do ich života. Zdieľali sa s tým, čo ich oslovilo, čo bolo pre nich ťažké a ako chápali texty Svätého písma. Zazneli aj otázky žiakov súvisiace s da­nými knihami, na ktoré odpovedali biblisti, členovia poroty i tvorcovia otázok.

  Súťaž vyhlasuje Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS a Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR. Finálové kolo v Zemplínskej Šírave pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči s Diecéznym katechetickým úradom Košickej eparchie a s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS.

  Počas súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže v siedmich kategóriách – materské školy, prvý až druhý ročník ZŠ, tretí až štvrtý ročník ZŠ, piaty až šiesty ročník ZŠ, siedmy až deviaty ročník ZŠ, gymnáziá SŠ a špeciálne školy. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 220 prác žiakov z jednotlivých diecéz Slovenska. Tieto vyhodnotila odborná porota. Podrobnosti možno nájsť na webových stránkach KPKC.

  Výsledky celoslovenského kola Biblickej olympiády:

  Poradie súťažiacich - I. kategória 18. 5. 2016
  1. CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci (Trnavská arcidiecéza)

  2. ZŠ Nižná brána, Kežmarok (Spišská diecéza)
  3. ZŠ Michalovce (Košická arcidiecéza)
  4. CZŠ sv. Jána Vianeyho, Rajec (Žilinská diecéza)
  5. Spojená škola D. Tatarku, Poprad (Prešovská archieparchia)
  6. ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce (Nitrianska diecéza)
  7. Spojená škola sv. Františka, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza)
  8. ZŠ Michalovce (Košická eparchia)
  9. ZŠ A. Kmeťa, Levice (Banskobystrická diecéza)
  10. ZŠ s MŠ Poproč (Rožňavská diecéza)

  Ceny pre súťažiacich prvej kategórie odovzdávali zástupcovia organizátorov, mons. Milan Chautur, košický eparcha, mons Bernard Bober, košický arcibiskup, predseda komisie pre katechizáciu a školstvo KBS, pred­seda poroty prof. František Trstenský, riaditeľ KPKC PaedDr. Marek Cimbala a tajomník Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS Mgr. Eugen Valovič.

  Poradie súťažiacich - II. kategória 19. 5. 2016
  1. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany (Žilinská diecéza)
  2. Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany (Trnavská arcidiecéza)
  3. Gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa (Spišská diecéza)
  4. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra (Nitrianska diecéza)
  5. Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa (Banskobystrická diecéza)
  6. Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice (Košická eparchia)
  7. Gymnázium sv Edity Steinovej (Košická arcidiecéza)
  8. Gymnázium B. Slančíkovej – Timravy, Lučenec (Rožňavská diecéza)
  9. Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica (Bratislavská arcidiecéza)
  10. Gymnázium Konštantínova, Stropkov (Prešovská archieparchia)

  Ceny pre stredoškolákov odovzdával Mons. Milan Chautur, košický eparcha, predseda poroty prof. František Trstenský, riaditeľ KPKC PaedDr. Marek Cimbala, PhD, riaditeľ DKÚ Košickej eparchie Mgr. Ján Ducár a tajomník Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS Mgr. Eugen Valovič.


  Spracoval: Eugen Valovič

  Zdroj: www.tkkbs.sk

 • Svätý rok milosrdenstva /pre podrobnosti klikni/

  Už od septembra môžeme objavovať hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva v duchovnej príprave na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove a počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

   

 • Biblické katechézy k Roku Božieho milosrdenstva

  Riaditeľ DKÚ v Žiline Mons. Jozef Šelinga ponúka raz mesačne biblickú katechézu pre verejnosť  v duchu výzvy svätého otca Františka: „ ..., aby sa slávenie Svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom“.

  1. Zvestovanie - 14. októbra 2015 o 17,00 hod. v aule diecézneho centra v Žiline - úvodné stretnutie.

  2. O desiatich pannách - 25. novembra 2015 o 17,00 hod. v aule diecézneho centra v Žiline.

  3. Ján Krstiteľ prorok Božieho hnevu alebo milosrdenstva? - 16. decembra 2015 o 17,00 hod.

  4. Traja králi - 13. januára 2016 o 17,00 hod.

  5. Neobyčajná cesta k uzdravujúcemu Ježišovi - 17. februára 2016 o 17,00 hod.

  6. Cesta kríža - cesta milosrdnej lásky - 16. marca  2016 o 17,00 hod.

  7. Božie milosrdenstvo sa Ježišom Kristom radikálne realizuje v jeho diele spásy I. časť - 20. apríla 2016 o 17,00 hod.

  8. Božie milosrdenstvo sa Ježišom Kristom radikálne realizuje v jeho diele spásy II. časť - 18. mája 2016 o 17,00 hod.

   

   

  Všetkých srdečne pozývame!