Úvodná stránka

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH

DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU

ŽILINSKEJ DIECÉZY

Diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

zriadil dňa 1.4.2008 v zmysle nariadenia čl. 265

Všeobecného direktória pre katechizáciu 

Diecézny katechetický úrad ako svoju výkonnú inštitúciu, 

cez ktorú riadi  a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze.

 

 • Celodiecézny katechetický deň - Veni Sancte 31. augusta 2018

  Pozývame všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na Celodiecézny katechetický deň - Veni Sancte, ktorý sa uskutoční 31. augusta 2018 vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.

   

  Program:

  09:00 h Slávnostná svätá omša - celebruje Mons. ThLic. Marek Hriadeľ - generálny vikár

  10:00 h Prednáška - ThLic. Jozef Šoška

  11:30 h Správa o činnosti DKÚ a organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

  12:00 h Záverečné slovo a občerstvenie

   

   

  Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy

  Pozvánka