Katechéza podľa veku

"Katechézu dospelých, keďže sa vzťahuje na osoby schopné plne zodpovedného súhlasu a záväzku, treba pokladať za hlavnú formu katechézy, ktorej sú podriadené všetky ostatné, aj keď sú preto nie menej potrebné. Znamená to, že pre katechézu iných vekových skupín má byť východiskom." (DPK 77, VDK 59).

Katechéza dospelých

Informácie o sviatostnej katechéze dospelých nájdete v časti Príprava na sviatosti. V sekcii Dospelí na našej stránke nájdete zbierky biblických katechéz s rôznou tematikou, informácie o kurze Náboženstvo dospelých či cyklus venovaný metódam čítania Biblie. Pracujeme aj s pedagógmi katolíckych škôl (informácie sú dostupné v sekcii Katolícka škola) a učiteľmi náboženstva (sekcia Formácia učiteľov náboženstva).

Ďalšie námety nájdete v príspevku Dospelí a v kategórii dospelí. Pozrite aj: www.tvoj-strom.infowww.katechezy.sk a www.katecheze.cz.


Katechézy pre deti

Našim príspevkom ku katechéze detí sú biblické katechézy, inšpirované nedeľnými evanjeliami (zverejnené na stránke www.tvoj-strom.info), prvopiatkové katechézy, katechézy k obdobiam liturgického roku a podobne. 

Ďalšie námety nájdete v príspevku Deti a v kategórii detiPozrite aj: www.katechezy.skwww.katecheze.cz, Náboženstvo doma a Učitelé náboženství sobě.


Pre ďalšie vekové kategórie pozrite aj: www.katechezy.sk. Stránka umožňuje filtrovať ponuku podľa veku.