Katechéza podľa veku

Zbierky katechéz pre dospelých

  • ŠELINGA, J., Zatiahni na hlbinu. Publikácia ponúka dvanásť evanjeliových perikop, spracovaných pre potreby katechézy a homílie. Každá má tri časti: obraz s dokumentom a základným kľúčom k rozboru textu, cieľ a vovedenie pre pochopenie určitých súvislostí, otázky pre rozbor textu, zosobnenie a zvnútornenie posolstva textu. K dispozícii je aj spracovanie formou videokatechéz.
  • ŠELINGA, J., Byť misionárom. Autor ponúka súbor desiatich biblických katechéz, inšpirovaných známymi evanjeliovými rozprávaniami. Súčasťou sú aj veľkoformátové plnofarebné plagáty.
  • ŠELINGA, J., Povolanie byť misionárom. Prvé tri z cyklu katechéz s misionárskou tematikou. S materiálom možno pracovať na jednom alebo na viacerých stretnutiach. Záleží od toho, či chceme ísť len do šírky alebo viac do hĺbky. Materiál možno použiť rovnako ako podklad pre duchovnú obnovu alebo ako základné východisko pre prípravu letných táborov. Je však nevyhnutné, aby sám animátor najskôr prenikol do štruktúry katechézy. Animátor musí zároveň vybrať pre danú skupinu dôležité časti obsahu. Niektoré časti sú podstatné, iné vysvetľujúce. Stretnutie alebo stretnutia môžu byť sprevádzané skúsenosťami animátora alebo aj samotných účastníkov. Práve osobné skúsenosti môžu byť vzácnym obohatením jednotlivých stretnutí.
Ďalšie námety nájdete v príspevku Dospelí a v kategórii dospelí.


Katechézy pre deti

  • MOŽIEŠIK, J., Pozri na nebo. Súbor biblických katechéz pre deti. Témy sú venované jednotlivým postavám starozákonnej knihy Genezis. No nezostávajú len pri samom príbehu, ale hľadajú v Písme Slovo Boha, ktorý sa nám prihovára dnes, s túžou objaviť, čo hovorí Pán Adamom, Evám, Kainom i Rebekám dvadsiateho prvého storočia. Materiál je k dispozícii na DKU.

Ďalšie námety nájdete v príspevku Deti a v kategórii deti.


Katechézy pre mládež