Katechéza podľa veku

Katechéza dospelých

Kategória: DOSPELÍ

Zbierky katechéz pre dospelých

  • ŠELINGA, J., Zatiahni na hlbinu. Publikácia ponúka dvanásť evanjeliových perikop, spracovaných pre potreby katechézy a homílie. Každá má tri časti: obraz s dokumentom a základným kľúčom k rozboru textu, cieľ a vovedenie pre pochopenie určitých súvislostí, otázky pre rozbor textu, zosobnenie a zvnútornenie posolstva textu. K dispozícii je aj spracovanie formou videokatechéz.

  • ŠELINGA, J., Byť misionárom.  Autor ponúka súbor desiatich biblických katechéz, inšpirovaných známymi evanjeliovými rozprávaniami. Súčasťou sú aj veľkoformátové plnofarebné plagáty.
  • ŠELINGA, J., Povolanie byť misionárom. Prvé tri z cyklu katechéz s misionárskou tematikou. S materiálom možno pracovať na jednom alebo na viacerých stretnutiach. Záleží od toho, či chceme ísť len do šírky alebo viac do hĺbky. Materiál možno použiť rovnako ako podklad pre duchovnú obnovu alebo ako základné východisko pre prípravu letných táborov. Je však nevyhnutné, aby sám animátor najskôr prenikol do štruktúry katechézy. Animátor musí zároveň vybrať pre danú skupinu dôležité časti obsahu. Niektoré časti sú podstatné, iné vysvetľujúce. Stretnutie alebo stretnutia môžu byť sprevádzané skúsenosťami animátora alebo aj samotných účastníkov. Práve osobné skúsenosti môžu byť vzácnym obohatením jednotlivých stretnutí.

Príležitostné katechézy


Katechézy pre deti

Kategória: DETI

Rodinná katechéza

  • Nedeľné katechézy. Katechézy vychádzajú z evanjeliových perikop nedieľ a prikázaných sviatkov. Vznikli ako podklad pre slávenie domácej liturgie v rodinách v čase pandemických opatrení, no kňazom a diakonom môžu poslúžiť aj ako inšpirácia pre homílie pri detských omšiach. 
  • MOŽIEŠIK, J., Pozri na nebo. Súbor biblických katechéz pre deti. Témy sú venované jednotlivým postavám starozákonnej knihy Genezis. No nezostávajú len pri samom príbehu, ale hľadajú v Písme Slovo Boha, ktorý sa nám prihovára dnes, s túžou objaviť, čo hovorí Pán Adamom, Evám, Kainom i Rebekám dvadsiateho prvého storočia. Materiál je k dispozícii na DKU.

Liturgický rok

Príležitostná katechéza

  • Kto je pápež?  Katechéza pre deti mladšieho školského veku , možno ju prispôsobiť aj pre iné vekové kategórie, dĺžka cca. 40-60 minút.