■ Miništranti

Príručky a metodiky na stretnutia s miništrantmi

  • LUSCOŇ, J. Služba Bohu i ľuďom. Formačné materiály, ktoré sledujú projekt formácie miništrantov, schválený KBS. Cieľom projektu je integrálny rozvoj mladého človeka, ktorý je ochotný slúžiť Bohu aj ľuďom. Miništranti spoznávajú, aký plán má Boh s ich životmi, rozvíjajú svoje dary, angažujú sa v živote farnosti a spoločnosti a tak si nachádzajú svoje miesto v Cirkvi.
  • MOŽIEŠIK, J., Príručka myšištranta. Príručka predstavuje jednotlivé prvky liturgického priestoru, bohoslužobné predmety, knihy, oblečenie, povolania v Cirkvi  miništrantskú službu. Súčasťou sú aj testy a tajničky, v ktorých si môže každý preveriť svoje schopnosti. Animátorov určite potešia pomôcky a metodický materiál na stretká.

Články a rozhovory

Pomôcky pre pastoráciu miništrantov

  • Miništranti Žilinskej diecézy. Na stránke nájdete námety na miništrantské stretká a ďalšie metodické pomôcky.
  • Aplikácia Miništranti. Aplikácia pre zariadenia s OS Android, obsahuje informácie pre miništrantov rozdelené do ôsmych hlavných tém: miništrovanie, liturgický rok, liturgia svätej omše, liturgia obradov, liturgické oblečenie.
  • Miništranti Slovenska. Facebooková stránka projektu ministranti.sk a PUMIN.
  • Minfa. Miništrantské tábory.