Príspevky

Katechéza / Sedembolestná Panna Mária

Obraz
Katechéza o úcte k Panne Márii pre mladších žiakov Kľúčové slová: sedembolestná, patrónka, nebeská mama, bolesti Cieľová skupina: ZŠ 2.- 4. ročník Čas: 45-60 minút Cieľ: Žiak rozumie výrazu „Sedembolestná“ a „Patrónka“, prijíma Máriu ako svoju nebeskú mamu,  osvojuje si návyk vzývať Máriu v ťažkostiach. Pomôcky: metodika, pracovný list, prílohy (PDF) prezentácia ( PPTX , CANVA ; snímky prezentácie sú označené napr. SN_2)   Sväté písmo Katechéza SN_2 Pozrite sa na chlapcov na obrázku. Ako vyzerajú? Ako sa cítia?  Deti hovoria – smutno, nahnevane, niečo sa im stalo, niečo ich trápi. Ste zvedaví? Poďme si prečítať čo sa im stalo.  Katechéta môže príbeh prečítať, alebo prerozprávať. Stretli sa dvaja chlapci a každý z nich bol smutný, zamyslený. „Čo sa stalo?“ Pýta sa prvý. „Nad čím premýšľaš?“ „Ale, naši sa doma zasa hádajú, nedá sa to tam vydržať. Je mi z toho smutno, neviem, čo mám robiť. A ty? Tiež nevyzeráš, že by si sa tešil.“ „No vieš, môj brat, zajtra má operáciu, je vážne cho

Termíny / Dekanátne rekolekcie učiteľov náboženstva 2023/2024

Obraz
Súčasťou formačného programu pre učiteľov náboženstva v našej diecéze sú aj dekanátne rekolekcie, zabezpečuje školský dekan . Stretnutie spravidla pozostáva z duchovnej časti (duchovné slovo, meditácia a podobne), metodickej ukážky, organizačných pokynov a riešenia aktuálnych otázok (Štatút školského dekana Žilinskej diecézy,  III/B2).  V školskom roku 2023/2024 nás čakajú štyri stretnutia v každom dekanáte. Budeme pokračovať v štúdiu  Direktória pre katechézu . Predstavenie dokumentu je rozvrhnuté do štyroch tém: Svedkovia viery a strážcovia Božej pamäti Katechéza a niektoré bioetické otázky Aby každý cez katechézu zistil, že stojí za to veriť Katechéza v službe odpovede viery Prednášky sú zverejnené v článku  Direktórium pre katechézu .   Dekanát  Miesto a čas  Dátum  Dátum  Dátum  Dátum  Bytča  Čadca  Ilava      Krásno nad Kysucou            

Katechéza / Patrónka Slovenska

Obraz
Katechéza o úcte k Sedembolestnej Panne Márii Kľúčové slová: sedembolestná, patrónka, Šaštín, bolesti Cieľová skupina: ZŠ 5.-9. ročník Čas: 45 -60 minút Cieľ: Žiak rozumie výrazu „Sedembolestná“ , osvojuje si návyk vzývať Máriu v ťažkostiach, prijíma Máriu ako vzor pri znášaní ťažkostí. Pomôcky: Prezentácia ( snímky prezentácie sú označené napr. SN_2) , pracovný list, Sväté písmo, nastrihané písmená slov „narodenie“ a „meniny“ . Na stiahnutie: Metodika, pracovný list, prílohy ( PDF ) Prezentácia ( PPTX , CANVA ) Katechéza SN_2 V mesiaci septembri slávime tri sviatky Panny Márie. Viete Aké? Pomôcka pre vás – skúste poskladať porozhadzované písmenka, dostanete dva sviatky. Tie väčšie modré písmenká sú prvé a posledné v slove. Ak to nepôjde, mám druhú pomôcku – tieto sviatky slávi každý z nás. KAT_Sedembolestná-Prez od používateľa B. Bzdilíková Ak máme čas, môžeme deti rozdeliť do skupín a dať im vystrihnuté písmená, z ktorých slová skladajú. SN_3 Výborne, našli sme slovo

Kurz / Náboženstvo pre dospelých

Obraz
Príslušníci starších generácií si niekedy s ľútosťou povzdychnú, že im sa počas totality nedostalo náboženského vzdelania v takej miere, ako je to možné dnes. Kurz  Náboženstvo (pre) dospelých chce byť odpoveďou na túto ich túžbu. No chceme ísť ešte ďalej, od vyučovania ku katechéze, od „detského náboženstva“ k učeníctvu, t.j. náboženstvu dospelých. Našim sprievodcom na ceste je Evanjelium podľa Marka. Budeme uvažovať, prečo sa vôbec zaoberať evanjeliom, kto je Ježiš a prečo je taký dôležitý, prečo rozmnožuje chlieb a prečo sa stáva eucharistickým chlebom. Pristavíme sa pri učení Cirkvi o čnostiach a nerestiach, vyskúšame si viaceré metódy čítania Písma, naučíme sa spytovať si svedomie vo svetle Božieho slova. Ale hlavne sa povzbudíme v našom povolaní a poslaní kresťanov. Kurz pozostáva z piatich stretnutí, každé trvá približne dve a pol hodiny, vrátane svätej omše. Pri každom stretnutí máme pre vás dve témy, prvá zaznie pri omši v kostole, druhá po nej priamo v kostole alebo v pa

Katechéza / Vezmi školský kríž

Obraz
Katechéza na začiatok školského roku / Mt 16,21-27 Charakteristika: Katechéza je vhodná na začiatok školského roku, možno ju použiť aj ako inšpiráciu pre príhovor pri ďakovnej svätej omši Veni Sancte . Témou katechézy je vytrvalé znášanie ťažkostí, ktoré sú spojené so školou a vzájomná pomoc. V katechéze pracujeme s evanjeliovým textom Mt 16,21-27 (22. nedeľa v Cezročnom období, rok A). Na stiahnutie: Metodika a pracovný list ( PDF ) Prezentácia ( PPTX , CANVA ) Ďalšia verzia katechézy ( www.tvoj-strom.info ) Evanjelium Mt 16,21-27, prezentácia, SN_02-03. Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „

Slávnosť / Veni Sancte 2023

Obraz
Vo štvrtok 31. augusta sme sa stretli na slávnosti Veni Sancte učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Slávnostnú svätú omšu, pri ktorej sme prosili o obnovenie tvárnosti , celebroval otec biskup  Tomáš Galis. Naše slávenie pokračovalo poďakovaním   učiteľom, ktorí odchádzajú zo služby v školskom vyučovaní náboženstva. Potom sme  ocenili  tých, ktorí boli nominovaní v   ankete Zlatá učiteľka, zlatý učiteľ náboženstva  a vypočuli sme si svedectvo p. Vierky Galbavej. Napokon sme prijali  do nášho spoločenstva nové učiteľky a učiteľov náboženstva a otec biskup Tomáš im odovzdal kánonické misie pre pôsobenie v Žilinskej diecéze. Profily našich ocenených si môžete pozrieť v prezentácii: KNB_Oceňovanie_2023-Prez od používateľa DKU DCZA A napokon zopár fotografií : Foto / Veni Sancte 2023 od používateľa DKU DCZA Svedectvo Posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Budete mi svedkami až po samý okraj zeme.  Svedok – slovo, ktoré sa veľmi často skloňuje

Pracovné ponuky KNB/NAV

Obraz
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca Dátum zverejnenia: 20.07.2023 Predmet: Náboženská výchova Termín: 01.09.2023 Rozsah: 7 hodín, vyučovanie v pondelok Informácie:  rizmanova@sosca.sk ,  www.sosca.sk Základná škola Lichardova 24, Žilina Dátum zverejnenia: 27.08.2023 Predmet: Náboženská výchova Termín: 01.09.2023 Rozsah: 6 hodín Pondelok  4., 5., 6. vyučovacia hodina (10:45 – 13:30), 1. stupeň Štvrtok  5., 6., 7. vyučovacia hodina (11:50 – 14:45) 1. stupeň (5. hodina), 2. stupeň (6. – 7. hodina) Informácie:  gajdosova@zslichardova.sk , www.zslichardova.sk

Duchovné cvičenia / Darované ticho

Obraz
Pozývame vás na exercície pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Názov: Darované ticho Cieľ: Rozvoj katechetických a biblických kompetencií Cieľová skupina: Učitelia KNB/NAV Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD. Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo , Belušské Slatiny, 018 61 Beluša. Na stiahnutie :  Pozvánka Termín: 29.-31.10.2023 Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára ( otvoriť formulár ) do  30.09.2023, respektíve do naplnenia kapacity.  Účastnícky poplatok: 68€, príplatok za celodennú stravu so zohľadnením diéty 10€. Pokyny na úhradu zašleme po ukončení prihlasovania. Poplatok a cestovné hradí účastník alebo vysielajúca organizácia. Pokyny na úhradu zašleme po prihlásení. Ticho je jedným z darov duchovných cvičení. V tomto dare trochu poodhalíme Božie plány s nami, stvorenými pre večnú Božiu radosť, pre jeho rodinu, pre rastúcu podobnosť s Kristom, pre službu… Prvý deň 16:30 – svätá omša 18:00 – v

Veni Sancte / Celodiecézny katechetický deň

Obraz
"Katechéta je kresťan, ktorý prijíma osobitné Božie volanie. [...] Povolaním sa katechéta stáva účastníkom Ježišovej misie uviesť učeníkov do synovského vzťahu s Otcom. Skutočným protagonistom každej autentickej katechézy je Duch Svätý, ktorý vďaka hlbokému putu katechétu s Ježišom Kristom, zefektívňuje ľudské úsilie pri katechetickej činnosti." (DPK 112) Do nového školského roku chceme vstúpiť slávnosťou, pri ktorej budeme vzývať Ducha Svätého, skutočného protagonistu každej autentickej katechézy. Na slávnosť  Veni Sancte  pozývame všetky sestry a bratov v katechetickej službe, zvlášť učiteľov náboženstva a kňazov. Stretneme sa vo štvrtok  31.08.2023  o  09:00  v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline . Program slávnosti Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Poďakovanie učiteľom, ktorí odchádzajú zo služby v školskom vyučovaní náboženstva Vyhodnotenie ankety Zlatá učiteľka, zlatý učiteľ náboženstva Predstavenie a privítanie nových učiteliek

Katechéza / Teba, Bože, chválime

Obraz
Katechéza na záver školského roku Charakteristika: Katechéza je vhodná na záver školského roku, možno ju použiť aj ako inšpiráciu pre príhovor pri ďakovnej svätej omši Te Deum . Dôraz sa kladie na hymnus Teba, Bože, chválime . V katechéze pracujeme s evanjeliovým textom Mt 11,25-30, možno však použiť aj iné biblické texty. Téma: Vďaka a chvála Bohu a ľuďom nie len za vysvedčenie. Poznámky k svätej omši: Formulár: votívna omša Na poďakovanie Pánu Bohu B , evanjelium: Mt 11,25-30, lekcionár V, s. 628-629. Po svätom prijímaní sa spieva hymnus Teba, Bože, chválime , po hymne modlitba po prijímaní a požehnanie. Na stiahnutie: Prezentácia ( PPTX , CANVA , PDF ) Metodika a pracovný list ( PDF ) Evanjelium Mt 11,25-30; prezentácia – snímok (SN) 02. Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn

Ocenenie

Obraz
V auguste 2024 chceme poďakovať učiteľom náboženstva a náboženskej výchovy, ktorí v školskom roku 2023/2024 odchádzajú na dôchodok. Ak takých vo farnosti alebo škole máte, prípadne v nej pôsobili, dajte nám vedieť prostredníctvom formulára: https://forms.gle/wSCy3casMPDgAHZ4A Budeme radi, ak pripojíte aj krátku charakteristiku, či pár slov na poďakovanie.

Biblia očami detí a mládeže 2022/2023 / Celoštátne kolo

Obraz
V máji porota Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči vyhodnotila práce, zaslané do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže . Máme veľkú radosť, že medzi ocenenými sú aj diela žiakov a študentov zo Žilinskej diecézy.  Súťaž je zameraná na originálne výtvarné zobrazenie vybranej biblickej udalosti a jej cieľom je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín. Obsahom tohto ročníka boli knihy Nehemiáš, Judita, Ester zo Starého zákona a Prvý Petrov List z Nového zákona. Vybrané knihy spájala téma Odvaha a dôvera v Boha . Žiaci súťažili v 8. kategóriách rozčlenených podľa školských ročníkov. Porota tento rok hodnotila 191 prác. Víťazné práce z našej diecézy 1. kategória (MŠ) 2. miesto - Branko Kopca , Odvaha a viera kráľovnej Ester. CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina 3. miesto - Terézia Golianová , Židia v obave pred kráľovým zákonom . CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina 6. kategória (SŠ) 1. miesto - Simona Švíková , Mardoch

Prvopiatkové katechézy / IX. Zasvätenie

Obraz
Charakteristika:  Záver  cyklu prvopiatkových katechéz . V úvode pripomenieme dvanáste prisľúbenie a prepojíme ho s evanjeliom (Lk 15, 1-10, so staťou sme už pracovali pri tretej katechéze, venovali sme však prvému podobenstvu, teraz sa sústredíme na podobenstvo o drachme). Katechéza je krátka, predpokladá sa, že chcete oceniť deti, ktoré končia prvopiatkový deviatnik. V texte nájdete pár tipov , zvlášť odporúčam darovať deťom medailónky s obrazom najsvätejšieho Srdca Ježišovho ako pamiatku na ukončenie deviatnika. V časti Čo na to Margitka sa nachádza povzbudenie k zasväteniu rodín (viď prílohu Zasvätenie rodiny , môžete ju vytlačiť pre každé dieťa). Pri záverečnej modlitbe je priestor pre osobné zasvätenie sa Božskému srdcu.      Ako pomôcku môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky. Kľúčové slová:  Prvopiatkový deviatnik, drachma, prisľúbenie, zasvätenie,  Pomôcky:   Prezentácia ( PP