Príspevky

Jozef Šelinga / Katechéza Byť misionárom

Obraz
September 2021 je bohatý na dobré správy. Jednou z nich je aj nová publikácia Jozefa Šelingu Byť misionárom , ktorú v týchto dňoch vydali Pápežské misijné diela. Súbor desiatich biblických katechéz určite ako pomôcku ocenia všetci, ktorí sa venujú službe slova. Prezentácia na stiahnutie:  ▪  PPTX  ▪  ODP  ▪  PDF  ▪ Pre koho je materiál určený? Márne by sme tu hľadali odkaz na konkrétnu cieľovú či vekovú skupinu, ako je to v metodických príručkách bežné. Je to autorov zámer, pretože publikácia je, jednoducho povedané, určená pre všetkých. Môžete ju využiť na stretku s mládežou, i na biblickom stretnutí so seniormi. Učitelia náboženstva v nej môžu nájsť inšpiráciu na hodinu o misiách či o postoji k chudobným. Ale poslúži aj jednotlivcovi ako akási meditácia nad poslaním, ktoré nemôže nechať ľahostajným žiadneho pobirmovaného kresťana. Video:  https://www.youtube.com/watch?v=GP4b-6A8s-s Východiskom je výzva pápeža Františka, aby sme sa stali Cirkvou vychádzajúcou, vykročiac po ceste

Duchovná obnova pre animátorov birmovancov 2021

Obraz
V školskom roku 2021/2022 ponúkame farnostiam duchovnú obnovu pre animátorov birmovancov . Program pozostáva z dvoch katechéz, moderovanej modlitby za birmovancov a slávenia svätej omše s požehnaním animátorov. Termíny 09.10.  (sobota, Stará Bystrica, obsadené) 23.10.  (sobota, Žilina - Hájik) Obnova je určená pre menšie skupiny (8-12 osôb), najlepšie z jednej farnosti. Je vhodná aj pre začínajúcich animátorov a nie je vekovo limitovaná. Konkrétna podoba programu závisí od miesta a času konania. Preferujeme pastoračné priestory RKCF Žilina - Hájik , no po individuálnej dohode s farárom alebo zodpovednými za prípravu  môžeme prísť aj do vašej farnosti , prípadne ponúknuť skupine záujemcov  iný termín . Napíšte nám na dku@dcza.sk alebo zavolajte . Rámcový harmonogram 09:15 - Prezentácia účastníkov 09:30 - Kto je tvoj birmovanec? ( téma ) 11:00 - Perla, poklad, kupec ( modlitba za birmovancov ) 12:00 - Prestávka na obed ( podľa dohody, v závislosti od pandemickej situácie ) 13:0

Veni Sancte 30.08.3021

Obraz
V pondelok 30. augusta viac než 200 učiteľov a učiteliek náboženstva a náboženskej výchovy, zhromaždených spolu s otcom biskupom Tomášom, duchovnými a rehoľníkmi, vzývalo Pánovho Ducha pri svätej omši Veni Sancte v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Na záver liturgie pán biskup osobne odovzdal kánonické misie zažínajúcim katolíckym pedagógom a poveril ich službou slova v ich školách. Po svätej omši stretnutie pokračovalo prednáškou, v ktorej riaditeľ DKÚ predstavil nové Direktórium pre katechézu. Text prednášky je uverejnený pod fotografiami. Ďalšie fotografie nájdete v albume . Direktórium pre katechézu Prezentácia pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy ■  Prednáška, ktorá napokon nezaznela  ■  Pracovný preklad dokumentu  (nemecky)  ■  Prednáška vo formáte PDF   ■ Video prednáška   ■ V marci minulého roku schválil pápež František nové Direktóriu pre katechézu . Verím, že sa čoskoro dočkáme aj slovenského alebo českého vydania. Dovtedy aspoň malá "ochutnávk

Katechéza pre deti: Kto je to pápež

Obraz
Téma: Kto je to pápež? Kľúčové slová:  František, pápež, pastier, otec, Peter, príprava na návštevu pápeža. Charakteristika: Katechéza pre deti mladšieho školského veku , možno ju prispôsobiť aj pre iné vekové kategórie, dĺžka cca. 40-60 minút . Úvodnou tajničkou nastolíme otázku „Kto je to pápež“. Východiskom katechézy je evanjeliová stať Jn 21,15-17. Na jej podklade je predstavené poslanie Petra,  prvého pápeža, ako pastiera a otca zverených kresťanov. Druhá časť približuje postavu pápeža Františka, 265. nástupcu apoštola Petra. Pri katechéze pracujú deti s tajničkou, vykladacím materiálom, spájajú obrázok pápeža s textom a doplňujú mená. Na zopakovanie môže animátor využiť hru „S pápežom Františkom po Slovensku“.  Pomôcky:  Materiály z prílohy – tajnička, fotografia pápeža Františka, obrázok „Ježiš a Peter“ s vystrihnutými bublinami a ovečkami, pracovný list „Šípky“ a hra „S pápežom Františkom po Slovensku“. Kocka a postavičky z hry „Človeče, nehnevaj sa“. Pero alebo ceruzka. Metod

Modlitba: Ako prijať návštevu pápeža

Obraz
Termín návštevy Svätého Otca Františka sa blíži a Cirkev na Slovensku vyzvala svoje deti k intenzívnej príprave vo farnostiach. Dúfame, že k tomu prispeje aj tento námet na modlitbu. Viac o projekte sa dočítate v časopise Naša Žilinská diecéza. Príprava na návštevu pápeža Františka: Katechézy  S Jozefom a Máriou k Ježišovi I Daruj Ježiša I Námety na modlitbu Neboj sa prijať Ježiša I Ako prijať návštevu pápeža I Modlitbová reťaz  I Verzia pre tlač Pred pár dňami sa v médiách objavila informácia o celkových nákladoch na návštevu pápeža Františka na Slovensko. V situácii akú prežívame je určite každý cent dôležitý, a ak je naša krajina pripravená vložiť toľko prostriedkov do niekoľkodňovej návštevy jediného muža, znamená to, že si od nej aj veľa sľubujeme. Dúfame, že Svätý Otec prinesie na Slovensko veľa. No sme schopní zúžitkovať všetko, čo prináša? Aby to tak bolo, aby sme včas dozreli na dary, s ktorými František prichádza, potrebujeme viac, než len schopných organizátorov. Vypr

Duchovné cvičenia pre učiteľov KNB/NBV (08/2021)

Obraz
Začiatkom augusta sa v   Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo  konali exercície pre katechétov, pôsobiacich v službe školského vyučovania náboženstva. V dvoch turnusoch sa duchovných cvičení zúčastnilo viac než štyridsať učiteliek a učiteľov z rôznych farností Žilinskej diecézy.  Spoločne sme uvažovali o poslaní a identite učiteľov náboženstva. Pri úvodnej prednáške ( Choď a hlásaj ) sme rozjímali nad naším poslaní, ktoré je súčasťou veľkého poslania, zvereného Cirkvi pri Pánovom nanebovstúpení. Poslania, ktoré presahuje naše schopnosti a sily, no v ktorom nás povzbudzuje a posilňuje Duch Svätý (téma  Zachyť vietor ). Celonočná adorácia i rozijímania druhého dňa ( Zapusť korene , V každom počasí ) poskytli viacero podnetov na slávenie zmierenia. Svätú spoveď sme slávili podľa Obradu zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnym vyznaním a rozhrešením. Naše spoločné uvažovanie sme zavŕšili témou Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil.  Okrem rozjímaní a liturgie bola súčasťou nášho programu aj d

Daruj Ježiša

Obraz
V júli sme sa v rámci prípravy na návštevu pápeža Františka venovali téme Neboj sa prijať Ježiša (■  modlitba  ■  katechéza  ■). V augustovej katechéze vás pozývame urobiť ďalší krok a rozhodnúť sa Ježiša darovať svetu. Podobne, ako to robia Mária a pápež František. Termín návštevy Svätého Otca Františka sa blíži a Cirkev na Slovensku vyzvala svoje deti k intenzívnej príprave vo farnostiach. Dúfame, že k tomu prispeje aj táto katechéza. Viac o projekte sa dočítate v časopise Naša Žilinská diecéza .  Príprava na návštevu pápeža Františka: Katechézy  S Jozefom a Máriou k Ježišovi I Daruj Ježiša I Námety na modlitbu Neboj sa prijať Ježiša I Ako prijať návštevu pápeža I Modlitbová reťaz O dvoch plodných návštevách Ako na to? Budete potrebovať skupinku priateľov vo viere, môžete byť traja, piati, desiati,... oslovte svojich blízkych a pozvite ich na spoločné stretnutie. Katechéza vám zaberie maximálne 50 minút a je určená pre dospelých alebo mládež. Je dobré ak má každý účastník Sv

Modlitba za návštevu pápeža Františka na Slovensku

Obraz
„Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich... Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."  Pápež František prichádza na Slovensko rozsievač v službe Slova. Prosme Pána, aby pripravil pôdu našich sŕdc. Príprava na návštevu pápeža Františka: Katechézy  S Jozefom a Máriou k Ježišovi I Daruj Ježiša I Námety na modlitbu Neboj sa prijať Ježiša I Ako prijať návštevu pápeža I Modlitbová reťaz Pozývame vás k modlitbe na tento úmysel. Vyberte jeden z 57 dní, prihláste sa a v svoj deň pridajte modlitbu za našu krajinu, aby návšteva Svätého Otca priniesla bohatú úrodu. Je na vás, ktorý čas dňa a aký spôsob modlitby zvolíte, či sa rozhodnete pre ruženec alebo modlitbu Božím slovom, či sa budete modliť v spoločenstve alebo osamotene. Pre vašu inšpiráciu sme pripravili na každý deň osobitý úmysel. (Úmysly sú zverejnené v závere článku.) Svoju modlitbu môže