Príspevky

Pracovné ponuky KNB/NAV

Obraz
Základná škola Slovanská /Hliny/ Považská Bystrica Dátum zverejnenia: 28.06.2024 Predmet: Náboženská výchova Rozsah: 14 hodín Termín: 01.09.2024 Informácie Škola: https://zsslovanpb.edupage.org/ Farnosť: https://svrodiny.fara.sk Základná škola SNP Považská Bystrica Dátum zverejnenia: 28.06.2024 Predmet: Náboženská výchova Rozsah: plný úväzok Termín: 01.09.2024 Informácie: Škola: https://sestkovo.edupage.org/ Farnosť: https://svrodiny.fara.sk Základná škola SNP Považská Bystrica Dátum zverejnenia: 28.06.2024 Predmet: Náboženská výchova Rozsah: 12 hodín Termín: 01.09.2024 Informácie: Škola: https://sestkovo.edupage.org/ Farnosť: https://svrodiny.fara.sk Základná škola Stred Považská Bystrica Dátum zverejnenia: 28.06.2024 Predmet: Náboženská výchova Rozsah: 16 hodín Termín: 01.09.2024 Informácie Škola: https://zsstredpb.edupage.org/ Farnosť: pb.fara.sk Základná škola Mikušovce Dátum zverejnenia: 09.07.2024 Predmet: Náboženská výchova Rozsah: 5 hodín Termín: 01.09.2024 Informácie: Farnosť

Katechéza / Tri kľúče

Obraz
Katechéza na slávnosť sv. Petra a Pavla alebo záver školského roku Charakteristika: Katechéza vychádza z textu Mt 16,13-19 a možno ju použiť na záver školského roku alebo na slávnosť sv. Petra a Pavla. Kvôli prepojeniu so záverom školského roku predstavíme formáciu apoštolov ako trojročnú Ježišovu školu a jeho otázku „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ ako záverečný test. Ježiš  nedáva apoštolom známky ale kľúče. V našom prípade sú to kľúč prijatia (krst), odpustenia (sviatosť zmierenia) a lásky (eucharistia). Deti si uvedomia, že prijatie, odpustenie (nie len to sviatostné) a láska sú kľúče, ktoré otvárajú nebeské kráľovstvo. Motivujeme ich, aby tieto kľúče používali aj cez prázdniny a tým otvárali nebo pre seba i pre druhých. Pri katechéze môžete využiť prezentáciu s kvízovými otázkami a doplňovačkami a pracovný list. Kľúčové slová: Prijatie, odpustenie, láska, kľúč, prázdniny. Na stiahnutie: Metodika a pracovný list ( PDF ) Prezentácia ( PPTX , CANVA ) Evanjelium Mt 16,13-19; p

Biblia očami detí a mládeže / Celoslovenské kolo 2023/24

Obraz
Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2023/24 prebehlo 15. mája 2024 v Katolíckom pedagogickom a katechetickom centre v Poprade.  Obsahom tohto ročníka boli knihy Genezis, Daniel, Evanjelium podľa Jána a Žalm 27 . Vybrané kapitoly z týchto kníh spájala téma Vytrvať vo viere . Žiaci súťažili v 8. kategóriách, rozčlenených podľa školských ročníkov. Odborná porota tento rok hodnotila po obsahovej a umeleckej stránke 196 zaslaných prác .  Tešíme sa, že medzi ocenenými sú aj práce žiakov a študentov našej diecézy. Všetkým výhercom blahoželáme.  II. kategória Diana Magočová, ZŠ Kunerad , 1. miesto Amélia Šulajová, ZŠ Lichardová, Žilina , 2. miesto IV. kategória Anton Kožík, ZŠ Limbová , Žilina , 3. miesto V. kategória Silvia Laufová, ZŠ Beluša , 3. miesto VI. kategória Alžbeta Galová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina, 3. miesto VII. kategória Linda Zázrivcová, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina, 1. miesto Anna Svrčková, Súkromná

Kvíz / Nedeľné evanjelium

Obraz
Účastníci nášho workshopu  Genial.ly & katechéza   pripravili zaujímavé kvízy na nedeľné evanjeliá. Tu sú niektoré z nich. Kvíz za nedeľu 02.06.2024: 9. nedeľa v Cezročnom období, M. Mušková, https://view.genially.com/665c96d7537b3400159111e7 09.06.2024: 10. nedeľa v Cezročnom období, J. Dúbravka -  https://view.genially.com/665c8ba5e0b2fc001450aa6d   23.06.2024, 12. nedeľa v Cezročnom období, J. Andiová -  https://view.genially.com/665d648a9644b90014ac3fd6   07.07.2024: 14. nedeľa v Cezročnom období, M. Nikodem -  https://view.genially.com/664c48072c697300140c8d24   01.09.2024: 22. nedeľa v Cezročnom období, J. Zigová -  https://view.genially.com/664cf8abd66629001413945d   08.09.2024: 23. nedeľa v Cezročnom období, M. Faturová -  https://view.genially.com/665a2d590de2c00014180527   Kvízy od žiakov a študentov https://view.genially.com/665ee00d5a467a0014bef9ba https://view.genially.com/6654a3d6d5fdf000145dc33b https://view.ge

Biblická olympiáda 2023/2024 / Celoslovenské kolo

Obraz
V dňoch 21.-22. mája sa v Spišskej Kapitule uskutočnil 22. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády. Súťažného kola sa zúčastnilo 60 žiakov a študentov zo všetkých diecéz, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách v dvoch kategóriách (základné školy a stredné školy). Zmerali si sily vo vedomostiach z biblických kníh Genezis, Daniel, Evanjelium podľa Jána a Žalm 27. Našu diecézu v prvej kategórii reprezentovali Kamil Kováč, Kristína Horváthová a Viktória Beliančínová zo Základnej školy s materskou školou v Starej Bystrici. A za stredoškolákov zabojovali Magdaléna Trnková, Paulína Slovíková a Dominika Ždánska z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. A obidva tímy boli úspešné. Blahoželáme k fantastickému výkonu. I. kategória Základná škola A. Kmeťa v Leviciach (Banskobystrická diecéza) Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza) ZŠ s MŠ Stará Bystrica (Žilinská diecéza) II. kategória Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (Žilinská diecéza) Gymnázium sv. Tomáša Akvin

Duchovné cvičenia / Darované ticho

Obraz
Pozývame vás na exercície pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Názov: Darované ticho Cieľ: Rozvoj katechetických a biblických kompetencií Cieľová skupina: Učitelia KNB/NAV Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD. Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo , Belušské Slatiny, 018 61 Beluša. Na stiahnutie :  Pozvánka Termín:  24.-26.07.2024 / ukončené: 29.-31.10.2023, 05.-07.04.2024 Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára ( otvoriť formulár ) do 20.06.2024, respektíve do naplnenia kapacity.  Účastnícky poplatok: 68€, príplatok za celodennú stravu so zohľadnením diéty 10€. Pokyny na úhradu zašleme po ukončení prihlasovania. Poplatok a cestovné hradí účastník alebo vysielajúca organizácia. Pokyny na úhradu zašleme po prihlásení. Ticho je jedným z darov duchovných cvičení. V tomto dare trochu poodhalíme Božie plány s nami, stvorenými pre večnú Božiu radosť, pre jeho rodinu, pre rastúcu podobnosť s Kristom, pre službu…

Hodnotenie / Náboženstvo pre dospelých

Obraz
Kurz Náboženstvo pre dospelých rastie, na jeseň bude mať už dva roky. Momentálne prebieha v pätnástej farnosti a má už viac než 600 absolventov. Aj vďaka spätným väzbám od našich účastníkov sa kurz stále rozvíja. Zmenili sme jednu tému, pracovný zošit nahradili pracovné listy s úplne novými úlohami, účastníci si môžu svoje riešenia úloh porovnať s inými, pribudol podcast... Spočítali sme kľúčové slová, ktoré sa v dotazníkoch absolventov objavujú najčastejšie. Jednoznačne vedie slovo super. Nasledujú nové poznatky a perspektívy a  zrozumiteľnosť. Účastníci oceňujú aj prepracované pracovné listy a formu, v ktorej sa spája katechéza so slávením liturgie.  Teší nás, že väčšina účastníkov sa venuje témam aj doma, využívajú študijné materiály a viacerí si už stihli obľúbiť aj novinku, podcast NaPreD. A cítime ako záväzok, že sa dožadujú aj pokračovania. Už sa na tom pracuje, máme nádej, že na jeseň otvoríme ďalší ročník. ▫  informácie  ▫  prihlasovanie  ▫ podcast NaPreD ▫ fotografie  ▫

Katechéza / Cesta radosti s Máriou

Obraz
Katechéza pre deti: Misijná púť detí, Rajecká Lesná, 11.05.2024 Cieľ: Spoznať sedem radostí Panny Márie a učiť sa od nej pravej radosti. Pomôcky: Metodika, plagát, texty k plagátu, lepiaca guma (lepiaca páska), prezentácia (voliteľné), Sväté písmo. Ku scénkam : Poštár a list; traja mudrci, dary, Mária, Jozef, Ježiško; stratený ruksak a človek, ktorý ho hľadá; slepec s bielou paličkou a niekto, kto ho povedie. Na stiahnutie:  metodika ( PDF ) prezentácia ( PPTX ) plagát ( PDF ) Poznámka: Plagát v PDF je možné vytlačiť vo veľkosti A2. Na druhej strane sú texty, ktoré sa budú lepiť na plagát, je potrebné ich vytlačiť v rovnakej veľkosti ako plagát. Katechéza SN_02. Diskutujte o radosti. Možné odpovede: darček, zážitok, dobrá známka, stretnutie s blízkymi, slávnosť… Z čoho sa tešíte, čo vám prináša radosť? Alebo kedy sa radujete? SN_03. Zhrňte odpovede detí do troch skupín: Z čoho máme radosť? Dary. Radujeme sa z darov, ktoré sme do

Kvíz / Prvoprijímajúci

Obraz
Vedomostný kvíz nie len pre prvoprijímajúce deti. Každý kvíz tvorí 10 otázok s jednoduchým bodovaním, pri každej treba vybrať jednu zo štyroch odpovedí. I. ( Otvoriť v novom okne ) II. ( Otvoriť v novom okne ) III. ( Otvoriť v novom okne ) Inšpirácie:  Kvíz Prvé sväté prijímanie. Bratislava: LÚČ, 2005. Obrázky:  https://pixabay.com 

Formácia začínajúcich učiteľov / II. Aby (sme) boli v živote úspešní…

Obraz
V utorok 7. mája sme pokračovali vo formačnom kurze pre začínajúcich učiteľov náboženstva. Stretnutie viedol Mgr. Ľuboš Bytčánek. Druhé formačné stretnutie pre začínajúcich učiteľov náboženstva tvoria tri časti. V prvom bloku ( I. Aby (sme) boli v živote úspešní ) sa zameriavame na kompetencie učiteľa náboženstva, v druhom ( II. CIEĽavedomosť )  sa venujeme cieľom vyučovania KNB/NAV a konečne v treťom bloku ( III. Kľúčové kompetencie žiaka ) zameriame našu pozornosť na samotných žiakov. II. stretnutie: Aby (sme) boli v živote úspešní ( prednáška  /  prezentácia ) I. stretnutie: Sedel medzi učiteľmi ( prednáška / prezentácia ) Aby (sme) boli v živote úspešní Ľuboš Bytčánek Nikto z nás nemôže spochybniť dôležitosť osobnosti učiteľa v procese vyučovania, preto pre nás na Diecéznom katechetickom úrade ostáva prioritou stála formácia tých, ktorí majú formovať - ide o permanentnú formáciu katechétu/učiteľa náboženstva. Je potrebné venovať dostatočný priestor osobnosti samotného učite

Turíce / Oheň Ducha Svätého

Obraz
Katechéza z cyklu "Rozsievač vyšiel rozsievať", J. Šelinga Kľúčové slová: Duch Svätý, oheň, jednota, sila a odvaha svedčiť Čas: 45 min.  Cieľová skupina: starší žiaci ZŠ a študenti SŠ Cieľ: Priblížiť žiakom tretiu Božskú osobu - Ducha Svätého a poukázať na jeho dielo v nás. Pomôcky: Sväté písmo, biblický list, pracovný list, prezentácia, obrázok siluety ohňa, obrázok pahrebiska, papierový plamienok pre žiakov. Na stiahnutie: metodika, pracovný a biblický list ( PDF ) prezentácia ( PPTX , CANVA ) pôvodná verzia katechézy ( PDF ) Etapa č. 1 Na tabuľu nakreslíme alebo pripevníme siluetu ohňa. Alternatívou sú snímky prezentácie (SN_02-03). Vedieme so žiakmi diskusiu o ohni, jeho účinkoch a poslaní. „Čo je to oheň?“ Je to ťažká otázka, na ktorú aj my dospelí sotva môžeme dať uspokojivú odpoveď. Skôr môžeme odpovedať na otázku: „Aké je poslanie ohňa, aké sú jeho účinky, alebo k čomu slúži?“ SN_04. Odpovede žiakov zapisujeme k

Workshop / Genial.ly & katechéza

Obraz
Kreatívny workshop pre pracovníkov v katechéze. Tvorba interaktívnych kvízov a prezentácií s online nástrojom Genial.ly. Zvládne ich každý, nič nestoja, a vyzerajú dobre.  Cieľ:  Účastníci sa oboznámia s grafickým nástrojom Genial.ly , vytvoria si vlastné konto, naučia sa ovládať vybrané nástroje a využívať potenciál voľne dostupných šablón. Cieľová skupina: Učitelia náboženstva, katechéti, kňazi, animátori... Termíny a miesto: 21.05.2024, 08:45-11:30 - kapacita naplnená 21.05.2024, 14:45-17:30 24.05.2024, 08:45-11:30 - termín zrušený DKÚ Žilina,  pozvánka Prihlasovanie: Prostredníctvom formulára , môžete si vybrať dopoludňajší alebo popoludňajší termín. Uzávierka prihlášok 15.05.2024. Počet účastníkov je obmedzený, v prípade potreby ponúkneme záujemcom ďalšie termíny. Na workshope sa naučíme, ako sa zaregistrovať v Genially, zoznámime sa s pracovným prostredím , vyskúšame si nástroje , ktoré program ponúka, zoznámime sa s možnosťami úpravy existujúcich dizajnov a vytvoríme vlast

Kurz / Náboženstvo pre dospelých

Obraz
Príslušníci starších generácií si niekedy s ľútosťou povzdychnú, že im sa počas totality nedostalo náboženského vzdelania v takej miere, ako je to možné dnes. Kurz  Náboženstvo (pre) dospelých  chce byť odpoveďou na túto ich túžbu. No chceme ísť ešte ďalej, od vyučovania ku katechéze, od „detského náboženstva“ k učeníctvu, t.j. náboženstvu dospelých. Našim sprievodcom na ceste je Evanjelium podľa Marka. Budeme uvažovať, prečo sa vôbec zaoberať evanjeliom, kto je Ježiš a prečo je taký dôležitý, prečo rozmnožuje chlieb a prečo sa stáva eucharistickým chlebom. Pristavíme sa pri učení Cirkvi o čnostiach a nerestiach, vyskúšame si viaceré metódy čítania Písma, naučíme sa spytovať si svedomie vo svetle Božieho slova. Ale hlavne sa povzbudíme v našom povolaní a poslaní kresťanov. Kurz pozostáva z piatich stretnutí, každé trvá približne dve a pol hodiny, vrátane svätej omše. Pri každom stretnutí máme pre vás dve témy, prvá zaznie pri omši v kostole, druhá po nej priamo v kostole alebo v pastor

Veľká noc / Ježiš žije

Obraz
Katechéza z cyklu "Rozsievač vyšiel rozsievať", J. Šelinga Kľúčové slová: Zmŕtvychvstanie Krista, zamknuté dvere, strach, bolesť, premena, otvorené dvere, nový život. Čas: 90 min.  Cieľová skupina: 8.-9. roč. ZŠ, SŠ Cieľ: Pozvať žiakov na stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom prostredníctvom záznamu udalostí, ako ich podávajú evanjelisti a svätý Pavol, aby aj oni sami prežili prechod od pochybnosti k presvedčeniu, od strachu k pokoju a radosti, od uzavretosti k verejnému ohlasovaniu najradostnejšieho posolstva „Ježiš žije!“ Zámerom je ukázať, ako pôsobí Zmŕtvychvstalý v súčasnom svete. Pomôcky: Sväté písmo, biblický list, pracovný list, prezentácia, obrázky zatvorených a otvorených dverí. Na stiahnutie:  metodika, biblický a pracovný list ( PDF ) prezentácia ( PPTX , CANVA ) pôvodná verzia katechézy ( PDF ) Katechéza Aj dnes, uprostred tisícov pochybností, nám zaznieva zvesť o zmŕtvychvstaní Pána. V žiakoch rez