Príspevky

Duchovné cvičenia / Pozri na nebo a spočítaj hviezdy

Obraz
Pozývame vás na exercície pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Názov: Pozri na nebo a spočítaj hviezdy Cieľ: Rozvoj katechetických a biblických kompetencií učiteľov KNB/NAV Cieľová skupina: Učitelia NBV/KNB Žilinskej diecézy. Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD. Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo , Belušské Slatiny, 018 61 Beluša. Termín: 05.-07.07.2022 Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára ( otvoriť formulár ) do 26.06.2022, respektíve do naplnenia kapacity. Účastnícky poplatok: 56€, pokyny na úhradu zašleme po prihlásení. Poplatok a cestovné hradí účastník alebo vysielajúca organizácia. Prvý deň 16:30 – svätá omša 18:00 – večera 19:30 – prednáška Druhý deň 07:30 – ranné chvály 08:00 – raňajky 09:00 – prednáška 11:00 – svätá omša 12:00 – obed 16:00 – slávenie zmierenia 18:00 – večera 19:30 – diskusia Tretí deň 07:30 – ranné chvály 08:00 – raňajky 09:00 – prednáška 11:00 – svätá omša 12:00 – obed Duchovné

Pozvanie a spolupráca / Diecézne stretnutie rodín

Obraz
Poslednú júnovú nedeľu nás čaká výnimočná udalosť: Diecézne stretnutie rodín s otcom biskupom Tomášom.   Pozývame vás do kostola Sedembolestnej Panny Márie a na námestie Jána Pavla II. v Žiline na Vlčincoch. Tam sa totiž v nedeľu 26. júna 2022 od 10:30 bude konať diecézne stretnutie rodín s prepojením na X. svetové stretnutie rodín v Ríme. Program začína slávnostnou svätou omšou s otcom biskupom Tomášom (11:00), pokračuje prenosom z Ríma (12:15) a samozrejme obedom. Nasleduje bohatý program pre rodiny (14:15) vrátane divadla pre najmenších, prezentácie rodinných talentov, svedectiev, požehnania matiek pred pôrodom, koncertu JANAIS (16:30) a finále diecéznej Gól-parády (17:00).      Informácie o podujatí nájdete na stránke www.svetovestretnutierodin.sk/dcza  alebo www.ssr2022.sk . Zvlášť vám chceme dať do pozornosti a zároveň poprosiť o spoluprácu pri dvoch iniciatívach , ktoré budú súčasťou podujatia. 1. Hľadáme drahokamy manželstva.  Na diecéznom stretnutí otec biskup Tomáš ocení manž

Identita učiteľa katolíckej školy

Obraz
Identita učiteľa katolíckej školy ▪ Identita katolíckej školy (I.)  ▪ Prezentácia ▪ Evanjelium Mk 6,2-6 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Čo tento text hovorí o učiteľovi? Stať ktorú sme práve čítali hovorí samozrejme o Ježišovi. Ale skúsme sa na príbeh na chvíľu pozerať tak, akoby sa v ňom rozprávalo o nejakom neznámom učiteľovi, obyčajnom mužovi z Palestíny prvého storočia. Čo text hovorí o tomto učiteľovi? Tento učiteľ učí v sobotu, využíva priestory nábož

Téma / O poslaní laikov

Obraz
Úvod Odpoveď na otázku kto je a kto nie je laik závisí od oblasti. Človek, ktorý je odborníkom či profesionálom v programovaní, môže byť úplným amatérom v hudbe a absolútnym diletantom v stavebníctve. V bežnom živote je vo vybranej oblasti protikladom laika odborník, profesionál. No v Cirkvi je to inak, laici sú profesionáli a odborníci rovnako, ako sú profesionálmi klerici. Slovo laik tu totiž používame v jeho pôvodnom zmysle.  Výraz pochádza z gréčtiny - slovo λαός [laós] znamená ľud, termín λαϊκός [laikós] označuje tých, čo patria k ľudu. Laikom, členom Božieho ľudu, sa človek stáva krstom.  Kto je teda laik? Človek Cirkvi, muž, žena, dieťa, starenka…, každý, koho Boh a Cirkev prostredníctvom sviatosti krstu prijali za svojho syna či dcéru. Sviatosťou birmovania dostal pokrstený podiel na poslaní Cirkvi. Prijímaním sviatosti Eucharistie každý člen Božieho ľudu potvrdzuje, že chce patriť do rodiny kresťanov a pracovať na poslaní, ktoré birmovaním dostal. Okrem laikov patria k Božiem

Inšpirácie / Prvé sväté prijímanie

Obraz
Na Slovensku je zvykom sláviť prvé sväté prijímanie detí okolo slávnosti Nanebovstúpenia Pána. Obrad sa nachádza v Lekcionári na omše za účasti detí (SLK 1992, s. 337), čítania podľa okolností z nedele alebo Lekcionára V. Pre inšpiráciu na záver prípravy či slávnosť sme vybrali niekoľko obrázkov od  Patxi Velasco Fana . Autor žije v španielskej Málage, je ženatý, má tri deti, je karikaturista, psychológ a magister terapeutickej pedagogiky. Patrí do kresťanskej komunity María de Nazaret vo farnosti Santa María de la Amargura . Jeho obrázky môžete nájsť na stránkach diecézy Málaga , i na talianskom katechetickom portáli Qumran2.net . 1. Aby boli so mnou Jn 17,20-26; VII. veľkonočná nedeľa, rok C (vhodné aj k iným textom) 2. Päť chlebov a dve ryby Jn 6,1-15; Lekcionár V., 718. Zázračné rozmnoženie chlebov je predobrazom Eucharistie. Podmienkou zázraku bol chlapec, ktorý ochotne daroval svoje chleby a ryby, i učeníci, ktorí boli pripravení slúžiť. Ježišovi záleží na ľuďoch, preto sa p

Duchovné cvičenia / Učitelia náboženstva (13.-15.05.2022)

Obraz
V máji sa v   Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo  konali exercície pre katechétov, pôsobiacich v službe školského vyučovania náboženstva. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 23 učiteliek a učiteľov z rôznych farností Žilinskej diecézy.  Spoločne sme uvažovali o poslaní a identite učiteľov náboženstva. Pri úvodnej prednáške ( Choď a hlásaj ) sme rozjímali nad naším poslaní, ktoré je súčasťou veľkého poslania, zvereného Cirkvi pri Pánovom nanebovstúpení. Poslania, ktoré presahuje naše schopnosti a sily, no v ktorom nás povzbudzuje a posilňuje Duch Svätý (téma  Zachyť vietor ). Adorácia i rozjímania druhého dňa ( Zapusť korene , V každom počasí ) poskytli viacero podnetov na slávenie zmierenia. Svätú spoveď sme slávili podľa  Obradu zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnym vyznaním a rozhrešením . Naše spoločné uvažovanie sme zavŕšili témou Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil.  Okrem rozjímaní a liturgie bola súčasťou nášho programu aj tvorivá práca so symbolmi, či spoločné uvažovanie nad v

Synoda / Spoločne na ceste

Obraz
Pápež František nás  vyzval , aby sme vykročili synodálnu cestu a spoločne uvažovali o tom, ako spolu kráčame ako Cirkev. V spolupráci s vybranými farnosťami sme pripravili projekt  Spoločne na ceste: počúvať, hovoriť a sláviť , v rámci ktorého diskutovať o témach Synody o synodalite . Okrem synodálnych diskusií vo farnosti organizujeme stretnutia aj pre učiteľov náboženstva a ďalšie skupiny, vrátane online stretnutí. Stretnutia vo farnostiach začínajú slávením svätej omše s prosbou o požehnanie pre farnosť a s príhovorom o synodalite. Po nej pokračujeme rozhovorom o synodálnych otázkach. Miesto / téma I. Spoločníci II. Počúvať III. Hovoriť IV. Sláviť Deň / čas  Višňové  04.02.2022  25.02.2022      PI 18:00  Bytča  28.01.2022  18.02.2022  11.03.2022  20.05.2022  PI 18:00  Dolný Hričov  13.12.2021  20.12.2021  31.01.2022  07.02.2022  PO 18:00   Považská Teplá  16.12.2021  23.12.2021  19.05.2022  26.05.2022  ŠT 18:00  Kotešová  11.02.2022        PI 18:0

Biblická olympiáda 2021/2022 / Diecézne kolo

Obraz
Blahoželáme víťazom diecézneho kola tohtoročnej Biblickej olympiády: I. kategória Martina Kvasnicová, Nikola Dubovická, Marián Kandera (Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica) Anastázia Urdová, Juraj Štefanec, Mária Elisabeth Berki (Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina) Tomáš Ždánsky, Hana Kňazeová, Dominika Ždánska (Základná škola, Dolná Tižina) II. kategória Timotej Šulava, Júlia Bieliková, Mária Kráľová (Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina) Tomáš Hrošovský, Beáta Ondrejková, Ivana Blahová (Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca) Víťazi (1. miesto) postupujú do celoslovenského kola súťaže.

Biblia očami detí a mládeže 2021/2022 / Diecézne kolo

Obraz
Blahoželáme víťazom diecézneho kola súťaže Biblia očami detí a mládeže 2021/2022: I. kategória Krištof Kvasnica (Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého Pastiera, Žilina) Jakub Budoš (Základná škola s materskou školou, Čierne Vyšný Koniec) Ema Rokyčáková (Základná škola s Materskou školou, Čierne Vyšný Koniec) II. kategória Elka Kováčová (Základná škola Lichardova, Žilina) Kristína Pršková (Základná škola Martinská, Žilina) Anna Šípková (Základná škola s materskou školou, Dlhé Pole) III. kategória Monika Šušoliaková (Základná škola, Dolná Tižina) Zuzana Ždánska (Základná škola, Dolná Tižina) Dávid Deket (Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina) IV. kategória Vanesa Janásová (Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom) Šárka Molková (Základná škola Lichardova, Žilina) Emily Ringlerová (Základná škola Martinská, Žilina) V. kategória Nina Záborská (Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého Pastiera, Žilina) Dávid Krištof (Základná škola, Gorazdova, P

Duchovná obnova / Všetci ťa hľadajú... (29.04.-01.05.2022)

Obraz
Šimon Peter sa pobral za Ježišom. Keď ho našiel, povedal mu: „Všetci ťa hľadajú.“ (Mk 1,37). V Markovom evanjeliu stretáme ľudí, ktorí Ježiša napokon našli a pochopili, že práve on je ten, koho celý čas hľadali, stotníka Longina, mladého Marka, Jána Krstiteľa, ochrnutého z Kafarnauma či malomocného z Galiley... Títo všetci boli našimi sprievodcami duchovnou obnovou pre pedagógov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou svätej Margity v Púchove  v dňoch 29.04.-01.05.2022. Učiteľov duchovnou obnovou sprevádzal Jozef Možiešik. Prezentácie k meditáciám na stiahnutie: 1. Longinus / 2. Marek / 3. Ján Krstiteľ / 4. Očistený / 5. Otec / 6. Ochrnutý Viac fotografií:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.102808484940716

Formačné stretnutie / Medzi učiteľmi...

Obraz
Formácia riaditeľov katolíckych škôl Riaditeľky a riaditelia katolíckych škôl Žilinskej diecézy sa 7. apríla stretli na Diecéznom školskom úrade na pravidelnej pracovnej porade. Súčasťou bola aj krátka duchovná obnova a slávenie svätej omše. Formačnú časť programu s názvom Medzi učiteľmi zabezpečil katechetický úrad.  Medzi učiteľmi... Slovo učiteľ sa v našom vydaní Svätého písma vyskytuje 55 krát, z toho len 2 v Starom zákone. Najčastejšie slovo učiteľ používa evanjelista Lukáš, 20 krát v Evanjeliu a raz v Skutkoch, 8 krát slovo učiteľ nájdeme aj v Jánovom evanjeliu. Nie sú to síce state, v ktorých by sa Božie slovo priamo zaoberalo priamo učiteľským poslaním ako ho chápeme dnes, väčšinou je to len oslovenie, no i tak nám majú čo povedať. V tejto úvahe sa oprieme o jednu stať z Jána a jednu z Lukáša. I. Učiteľ, kde bývaš? Ján zasa stál [V Betánii za Jordánom] s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a i