Príprava na sviatosti

Publikácie k príprave na prijatie sviatostí

Príprava na krst detí

Ďalšie námety nájdete v príspevku Rodičia krstencov a v kategórii krst.

Príprava mládeže na birmovanie

Pozrite aj prehľad metodických materiálov, pomôcok a príručiek k príprave v príspevku Birmovanci a novinky v kategórii birmovanie.

Eucharistia a zmierenie

  • RADA PRE RODINU A MLÁDEŽ KBS, Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí. Predstavenie publikácie, vybrané časti publikácie sú dostupné aj online.
  • ŠELINGA, J., Najvzácnejší dar. Príprava detí na prvú spoveď a sväté prijímanie ako slávnosť rodiny a farnosti, predstavenie a recenzia publikácie.
  • MICHALÍČEK, M., BAGINOVÁ, M., S rodičmi k sviatostnému životu detí. Projekt prípravy detí a rodičov na slávnostné uvedenie detí do kresťanského života. Vybrané časti materiálu dostupné online.
V článku Prvoprijímajúci nájdete informácie o ďalších materiáloch a projektoch. Sledujte aj novinky v kategórii eucharistia.