Príprava na sviatosti

Publikácie k príprave na prijatie sviatostí

O sviatostiach všeobecne

  • MAJTÁN, Ľ., Sviatosti a deti. Katechetický materiál o sviatostiach pre deti prvého stupňa základných škôl, pomôcka pri príprave na prijatie sviatosti birmovania pre birmovancov druhého stupňa základných škôl.

Príprava na krst detí

Ďalšie námety nájdete v príspevku Rodičia krstencov a v kategórii krst.

Príprava mládeže na birmovanie

Pozrite aj prehľad metodických materiálov, pomôcok a príručiek k príprave v príspevku Birmovanci a novinky v kategórii birmovanie.

Eucharistia a zmierenie

  • ŠELINGA, J., Najvzácnejší dar. Príprava detí na prvú spoveď a sväté prijímanie ako slávnosť rodiny a farnosti, predstavenie a recenzia publikácie.
V článku Prvoprijímajúci nájdete informácie o ďalších materiáloch a projektoch. Sledujte aj novinky v kategórii prvoprijímajúci.

Pozrite aj: www.katechezy.sk. Stránka umožňuje filtrovať ponuku katechéz podľa zamerania. K dispozícii sú aj katechézy pre katechumenov, snúbencov, rodičov, birmovancov a prvoprijímajúcich.