▫ Náboženstvo pre dospelých

Kurz Náboženstvo pre dospelých vznikol v roku 2022 ako ponuka pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoje náboženské vedomosti a s novým odhodlaním kráčať cestou viery. Pri stretnutiach sa opierame o Evanjelium podľa Marka, spoznávame metódy práce s Písmom a učíme sa odkrývať súvislosti medzi Božím slovom a naším každodenným životom. 
Obsah kurz tvorí desiatich tém (päť stretnutí), pre účastníkov je zabezpečený študijný materiál (pracovné listy so zhrnutím témy a domácou úlohou a podcast NaPreD) a pre absolventov máme pripravené certifikáty. Kurzom zatiaľ prešlo (január 2024) asi 500 účastníkov z rôznych farností Žilinskej diecézy. Prečítajte si, ako sa kurz pozdával jednej z účastníčok:

S otcom Jozefom Možiešikom, ktorý kurz viedol, sme sa stretli počas piatich utorkov za sebou. Stretnutia sa začínali vždy svätou omšou. Počas kázne sme si mohli vypočuť prvú z dvoch prednášok a po svätej omše sme pokračovali druhou. Vždy nás s nimi sprevádzala jedna z postáv Markovo evanjelia, ktoré slúžilo ako základ a hlavný "študijný materiál" kurzu.
Nešlo však o žiadne náročné teologické prednášky, pri ktorých treba len ticho sedieť a počúvať. Otec Jozef s nami veľa komunikoval, pýtal sa, pozýval nás do diskusie. Zaujímal ho náš názor a dával nám jednoduché praktické úlohy, vďaka ktorým sme boli do témy priamo stiahnutí.
Na poslednom stretnutí sme všetci vyjadrili túžbu absolvovať aj ďalší "školský rok" tohto kurzu, počas ktorého sme mohli spoznávať Ježiša Krista i seba samých priateľskej atmosfére našej farnosti.

Chcete vedieť viac?

Náboženstvo pre dospelých vo farnosti Považská Bystrica Rozkvet

(Zdroj: www.tkkbs.sk)

Podcast NaPreD