■ Biblická olympiáda

Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska každoročne vyhlasujú súťaž Biblická olympiáda. Súťaž organizačne zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum v koordinácii s Diecéznymi katechetickými úradmi. Biblická olympiáda prebieha v dvoch kategóriách:
 1. - Žiaci druhého stupňa ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií
 2. - Žiaci stredných škôl a gymnázií a žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Biblická olympiáda v školskom roku 2023/2024

 • Propozície:
  • XXII. ročník Biblickej olympiády pre školský rok 2023/2024 (zatiaľ nezverejnené)
 • Cieľ:
  • Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma vrátane poznámok pod čiarou
  • SZ - Genezis 12 – 36, Daniel 1 – 6,13 
  • NZ - Evanjelium podľa Jána
  • ŽALM - Žalm 27
 • Spoločná téma kníh: Vytrvať vo viere
Viera je základom kresťanského života a dáva mu zmysel. Stojí pri rozhodnutí nasledovať Pána a prijať Božiu vôľu. V Abrahámovom a Jakubovom cykle (Gn 12-36) je položený dôraz na vieru, s ktorou Abrahám prijal Božie povolanie a ktorá patriarchom umožnila pretrvať všetky nástrahy ich života. V knihe Daniel je hlavná postava predstavená ako model vernosti vo viere v pravého Boha a v Evanjeliu podľa Jána je cieľom celého evanjelia, „aby ste verili… a aby ste vierou mali život“ (Jn 20,30).

Termíny (zatiaľ nezverejnené)

 1. Triedne kolá: *
 2. Školské kolá: *
  • Termíny označené * sú odporúčané, ostatné termíny sú záväzné.
  • Registrácia víťazných tímov do dekanátneho kola do .
 3. Dekanátne (okresné) kolá 
  • ZŠ - 
  • SŠ - 
 4. Diecézne (krajské) kolá
  • ZŠ - 
  • SŠ -
 5. Celoštátne kolo
  1. ZŠ - 
  2. SŠ - 
  • Hostiteľom celoštátneho kola je

Často kladené otázky

Biblická olympiáda v školskom roku 2022/2023

 • Propozície:
 • Cieľ:
  • Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma vrátane poznámok pod čiarou
  • SZ - Knihy Nehemiáš, Judit a Ester
  • NZ - Prvý Petrov list
 • Spoločná téma kníh: Odvaha a dôvera v Boha

Obrázok od StockSnap z Pixabay