Biblická olympiáda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2020/2021 devätnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2 - 10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018 a Sprievodcu školským rokom 2020/2021 (dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. ( https://kpkc.sk/) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

DIECÉZNE KOLÁ - ONLINE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

20. apríla 2021 prebehli diecézne kolá súťaže Biblická olympiáda. V prvej kategórii (ZŠ) súťažilo 30 súťažiacich a v druhej kategórii (SŠ) súťažilo 11 súťažiacich. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň od 09:00 h bol súťažiacim sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom. 

Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v reprezentácii na celoštátnom kole.

Prehľad výsledkov škôl:
Biblická olympiáda, kategória 1., diecézne (krajské) kolo
1. miesto: Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 - priemer za školu 85,8%
2. miesto: Základná škola Dolná Tižina - priemer za školu 85,7%
3. miesto: Základná škola Ilava, Medňanská 514/5, Ilava - priemer za školu 82,5%

Biblická olympiáda, kategória 2., diecézne (krajské) kolo
1. miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina - priemer za školu 83,3%
2. miesto: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov - priemer za školu 73,7%
3. miesto. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca - priemer za školu 98,4%

Dekanátne kolá - ONLINE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

9. februára 2021 sme spustili elektronickú registráciu do súťaže, ktorú využilo 47 škôl našej diecézy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň 10. marca 2021 od 09:00 h bol súťažiacim sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom. Súťažilo 140 žiakov a výsledky majú prístupné učitelia vo svojich kontách na EduPage.

Ako si zobrazím výsledkovú listinu? /klikni/


Prehľad výsledkov škôl:

Dekanát              Meno školy                                                       Priemer za školu              Postupuje

Biblická olympiáda, kategória 1, dekanátne (okresné) kolo                                         

Bytča                                   

1.            Základná škola, Ul. E. Lániho 261/7, 01401 Bytča                 78,5       postupuje

2             Základná škola s MŠ Štiavnik, 177                                         70,7       nepostupuje

3             Základná škola s materskou školou Kotešová 378                  65           nepostupuje

4             Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier     54,7       nepostupuje

Čadca                                  

1.            ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov- základná škola                              82,5       postupuje

2             Základná škola Jána Amosa Komenského                               63,3       nepostupuje

Ilava                                     

1.            "Základná škola Ilava, Medňanská 514/5

 019 01 Ilava"                                                                                                 80,5       postupuje

2             Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča               44,2       nepostupuje

3             Základná škola, Pod hájom 967,  018 41 Dubnica nad Váhom      43,5       nepostupuje

Krásno nad Kysucou                                     

1.            Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680                81,3       postupuje

2             Základná škola, Mládežnícka 1343                                                61,2       nepostupuje

3             Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374                     32,5       nepostupuje

Kysucké Nové Mesto                                   

1.            Základná škola - Clementisova, Clementisova 616, 024 01 KNM  65,5       postupuje

2             Základná škola s materskou školou, Radoľa 326                             58,2        nepostupuje

3             Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto    58           nepostupuje

4             Základná škola Horný Vadičov                                                        47           nepostupuje

5             Základná škola Kysucký Lieskovec                                                42           nepostupuje

Považská Bystrica                                           

1.            Základná škola Domaniža                                                              65,2       postupuje

2             Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, PB                64,7       nepostupuje

3             Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica                54,3       nepostupuje

Rajec                                   

1.            KSŠ, Cirkevná základná škola sv. Jána Vianneyho, Rajec              69           postupuje

2             Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624                          61           nepostupuje

3             Základná škola, Ulica školská 474/5, Kamenná Poruba,  013 14    54,8       nepostupuje

4             Základná škola s materskou školou, Hlavná 200/15, Hôrky            48,2       nepostupuje

Turzovka                                            

1.            Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy              62,8       postupuje

2             Základná škola Podvysoká 307                                                   55,7       nepostupuje

3             ZŠ Klokočov                                                                                39,2       nepostupuje

Varín                                    

1.            Základná škola Dolná Tižina                                                     77,3       postupuje

2             Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom         72,2       nepostupuje

3             Spojená škola Belá, Oslobodenia č.165, 013 05 Belá                60,3       nepostupuje

4             ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová        45,3        nepostupuje

Žilina                                    

1.            Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina             77,5       postupuje

2             Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera         70,7       nepostupuje

3             Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, Žilina                   69           nepostupuje

4             Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa                                    64,8        nepostupuje

5             Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina               44,3       nepostupuje

6             Základná škola s materskou školou, Školská 49,  Žilina                    42,3       nepostupuje

                                              

Dekanát              Meno školy        Priemer za školu              Postupuje

Biblická olympiáda, kategória 2, dekanátne (okresné) kolo                                         

Čadca                                  

1.            Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi                          90,3        postupuje

2             Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca                             76,5        nepostupuje

3             Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti                   72           nepostupuje

4             Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca     65,2       nepostupuje

Kysucké Nové Mesto                                   

1.            SPŠ iformačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 KNM         70,8        postupuje

Púchov                               

1.            Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov                                          85,2       postupuje

Žilina                                    

1.            Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, Žilina               89,3       postupuje

2             Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského                                     83,2        nepostupuje

3             Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina                       75,7       nepostupuje

4             Gymnázium Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina                         74,7       nepostupuje


BIBLICKÁ OLYMPIÁDA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:
  • 1 kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
  • 2 kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií
Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma
Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla