■ Biblická olympiáda

Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska každoročne vyhlasujú súťaž Biblická olympiáda. Súťaž organizačne zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum v koordinácii s Diecéznymi katechetickými úradmi. Biblická olympiáda prebieha v dvoch kategóriách:
 1. - Žiaci druhého stupňa ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií
 2. - Žiaci stredných škôl a gymnázií a žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Biblická olympiáda v školskom roku 2022/2023

 • Propozície:
 • Cieľ:
  • Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma vrátane poznámok pod čiarou
  • SZ - Knihy Nehemiáš, Judit a Ester
  • NZ - Prvý Petrov list
 • Spoločná téma kníh: Odvaha a dôvera v Boha

Termíny

 1. Triedne kolá: do 20. decembra 2022*
 2. Školské kolá: do 31. januára 2023*
  • Termíny označené * sú odporúčané, ostatné termíny sú záväzné.
  • Registrácia víťazných tímov do dekanátneho kola do 03.02.2023.
 3. Dekanátne (okresné) kolá 
  • ZŠ - 28. marec 2023
  • SŠ - a 29. marec 2023 SŠ
 4. Diecézne (krajské) kolá
  • ZŠ - 25. apríl 2023
  • SŠ - 26. apríl 2023
 5. Celoštátne kolo
  1. ZŠ - 23. - 24. máj 2023
  2. SŠ - 23. - 24. máj 2023
  • Hostiteľom celoštátneho kola je DKÚ Bratislavskej arcidiecézy

Často kladené otázky


Obrázok od StockSnap z Pixabay