Pracovné ponuky KNB/NAV

Základná škola s materskou školou Horná Poruba

Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica

Základná škola s materskou školou Dlhé Pole

  • Dátum zverejnenia: 20.04.2024
  • Predmet: Náboženská výchova
  • Výhodou sú ďalšie aprobácie: Fyzika, Geografia, Hudobná výchova alebo Slovenčina
  • Termín: september 2024
  • Informácie