Pracovné ponuky KNB/NAV

Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina

 • Dátum zverejnenia: 19.02.2023
 • Predmet: RMK / KNB + 3 hodiny iné
 • Termín: 01.04.2023
 • Rozsah: GYM - 12 hodín, ZŠ - 8 hodín + 2 hodiny VYV, 1 hodina technika 
 • Informácie: riaditel@sskp.sk

Základná škola s materskou školou, Dlhé Pole 38

Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná

Školy vo Farnosti Turzovka

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina

Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica

 • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
 • Predmet: NAV
 • Termín: Školský rok 2022/2023
 • Rozsah úväzku: 8 hodín týždenne
 • Informácie: Bohumil Piešťanský, SDB, farár Nová Dubnica, bohus.sdb@gmail.com, 0908720280.
 • Škola: https://zsjk.edupage.org/

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

 • Dátum zverejnenia: 30.06.2022
 • Predmet: NAV
 • Termín: Školský rok 2022/2023
 • Rozsah úväzku: 6 hodín týždenne, pondelok - utorok. Keďže máme vyučovanie rozdelené na párny a nepárny týždeň vzhľadom na prepájanie teórie a praxe, nevieme ešte určiť, ktorý týždeň a deň bude mať 3 hodiny a ktorý 4. Rozvrh sa upresní až koncom júla.
 • Informácie: sloviakova@sosca.sk, https://sosca.edupage.org/

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina

Základná škola Lichardova, Žilina

 • Dátum zverejnenia: 13.06.2022
 • Predmet: NAV, 1. a 2. stupeň
 • Termín: Školský rok 2022/2023
 • Rozsah úväzku: 6-7 hodín týždenne, možnosť upraviť rozvrh na 2 dni
 • Informácie: www.zslichardova.sk/kontakty