■ Deti

Rodinná katechéza

  • Nedeľné katechézy. Katechézy vychádzajú z evanjeliových perikop nedieľ a prikázaných sviatkov. Vznikli ako podklad pre slávenie domácej liturgie v rodinách v čase pandemických opatrení, no kňazom a diakonom môžu poslúžiť aj ako inšpirácia pre homílie pri detských omšiach. 
  • MOŽIEŠIK, J., Pozri na nebo. Súbor biblických katechéz pre deti. Témy sú venované jednotlivým postavám starozákonnej knihy Genezis. No nezostávajú len pri samom príbehu, ale hľadajú v Písme Slovo Boha, ktorý sa nám prihovára dnes, s túžou objaviť, čo hovorí Pán Adamom, Evám, Kainom i Rebekám dvadsiateho prvého storočia. Materiál je k dispozícii na DKU.

Liturgický rok

Príležitostná katechéza

  • Kto je pápež?  Katechéza pre deti mladšieho školského veku , možno ju prispôsobiť aj pre iné vekové kategórie, dĺžka cca. 40-60 minút.

Kategória: DETI