■ Štatistika

Nemecký matematik Gerd Bosbach raz vtipne poznamenal: "Politici potrebujú štatistiku ako opilec pouličnú lampu. Aj keď veľa neosvetlí, dá sa o ňu oprieť."
Samotné dáta o počte žiakov ktorí si vybrali náboženstvo alebo náboženskú výchovu na vašej škole ešte veľa neosvetlia. Nehovoria o vašom nasadení pre službu, ani o ovocí, ktoré vaša práca prinesie v budúcnosti. No sú to čísla, o ktoré sa môžu kompetentní v prípade potreby oprieť a dáta, vďaka ktorým je možné predvídať ďalší vývoj, či strategicky plánovať rozvoj predmetu a podporu učiteľov.

Ktoré údaje potrebujeme?
  • Informácie o škole (názov, sídlo, farnosť a dekanát, štatistika sa vypĺňa za každú školu zvlášť)
  • Typ alebo stupeň (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, gymnázium, osemročné gymnázium)
  • Počet žiakov v ročníku (všetci žiaci / prihlásení na náboženskú výchovu alebo náboženstvo)
  • Údaje o vyučujúcich náboženstvo (počet laikov, rehoľníkov, kňazov)
Štatistické údaje prosíme vyplniť do konca novembra prostredníctvom formulára (klikni); pre špeciálne školy využite osobitý formulár (klikni).

Obrázok od Tumisu z Pixabay