■ Biblia očami detí a mládeže

Katolícke pedagogické a katechetické centrum každoročne organizuje celoslovenskú súťaž s názvom Biblia očami detí a mládeže. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Dôraz sa kladie na nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie.

Víťazné práce

Súťaž v školskom roku 2022/2023

 • Propozície: 
 • Cieľ: Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o Knihu kníh.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma
  • SZ - Knihy Nehemiáš, Judit a Ester
  • NZ - Prvý Petrov list
 • Spoločná téma: Odvaha a dôvera v Boha

Termíny

 1. Školské kolo: do 28.02.2023 (odporúčaný termín)
  • Odoslanie víťazných prác na DKU Žilina: do 19.03.2023
 2. Diecézne kolo
  • Odoslanie víťazných prác na KPKC: do 23.04.2023.
 3. Celoslovenské kolo
Obrázok od Jeff Jacobs z Pixabay