■ Biblia očami detí a mládeže

Katolícke pedagogické a katechetické centrum každoročne organizuje celoslovenskú súťaž s názvom Biblia očami detí a mládeže. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Dôraz sa kladie na nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie.

Súťaž v školskom roku 2023/2024

 • Propozície: 
 • Cieľ: Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o Knihu kníh.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma
  • SZ - Genezis 12-36, Daniel 1-6; 13, Žalm 27
  • NZ - Evanjelium podľa Jána
 • Spoločná téma: Vytrvať vo viere

Termíny

 1. Školské kolo: do 29.02.2024 (odporúčaný termín)
  • Odoslanie víťazných prác na DKU Žilina: do 10.03.2024
 2. Diecézne kolo
  • Odoslanie víťazných prác na KPKC: do 23.04.2024
 3. Celoslovenské kolo

Víťazné práce


Obrázok od Jeff Jacobs z Pixabay