Biblia očami detí a mládeže

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom diecézy organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.

Diecézne katechetické úrady organizačne zabezpečujú diecézne kolá súťaže. Celoslovenské kolo zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o..

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Nechceme, aby sa kopírovali výjavy z obrázkových Biblií, ale naším zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie.

Propozície súťaže biblia očami detí a mládeže 2021/2022 /klikni/