■ Katolícka škola

Základné dokumenty o katolíckom školstve

Inšpirácie

Publikácie sú dostupné na DKÚ.
  • Evanjelizácia rodičov a žiakov katolíckych škôl. Zborník príspevkov zo sympózia. Badín: 2006.
  • Holubčík, J., Výchovný projekt SOŠ sv. Jozefa Robotníka. ŽILINA: SOŠ sv. Jozefa Robotníka.
  • O´Malley, D., Saleziánsky pedagóg na škole. Bratislava: Don Bosco, 2013.
  • Možiešik, J., Spolu rásť, spolu dozrievať. Dvadsaťdva katechéz pre žiakov základných škôl a štyri pre stredoškolákov, ktoré možno využiť v rámci triednych duchovných obnov v katolíckych školách. Publikácia je k dispozícii na DKU.
  • Naňo, P., Gera, P.,  Skáčte, kričte, len nehrešte! Publikácia je dostupná na DKÚ.

Exercície a duchovné obnovy 

Formačné stretnutia