■ Katolícka škola

Katechézy a duchovné obnovy pre žiakov katolíckych škôl

  • Možiešik, J., Spolu rásť, spolu dozrievať. Dvadsaťdva katechéz pre žiakov základných škôl a štyri pre stredoškolákov, ktoré možno využiť v rámci triednych duchovných obnov v katolíckych školách. Publikácia je k dispozícii na DKU.

Katechézy a duchovné obnovy pre pedagógov katolíckych škôl

  • Duchovné obnovy pre učiteľov.