■ Katolícka škola

Základné dokumenty o katolíckom školstve

Inšpirácie

Publikácie sú dostupné na DKÚ.
  • Evanjelizácia rodičov a žiakov katolíckych škôl. Zborník príspevkov zo sympózia. Badín: 2006.
  • HOLUBČÍK, J., Výchovný projekt SOŠ sv. Jozefa Robotníka. ŽILINA: SOŠ sv. Jozefa Robotníka.
  • O´MALLEY, D., Saleziánsky pedagóg na škole. Bratislava: Don Bosco, 2013.

Katechézy a duchovné obnovy pre žiakov katolíckych škôl

  • Možiešik, J., Spolu rásť, spolu dozrievať. Dvadsaťdva katechéz pre žiakov základných škôl a štyri pre stredoškolákov, ktoré možno využiť v rámci triednych duchovných obnov v katolíckych školách. Publikácia je k dispozícii na DKU.
  • NAŇO, P., GERA, P.,  Skáčte, kričte, len nehrešte! Publikácia je dostupná na DKÚ.

Katechézy a duchovné obnovy pre pedagógov katolíckych škôl

  • Duchovné obnovy pre učiteľov

Formácia