Pomôcky pre katechézu

Špeciál

  • Inšpirácie pre katechézu vo farnosti a školské vyučovanie náboženstva.

Liturgický rok

  • Poselství křesťanských svátků. Hradec Králové: Katechetické a pedagogické centrum, 2010. Príručka pre učiteľov základných a stredných škôl. Prvá časť publikácie je teoretická a obsahuje stručné vysvetlenie podstaty a symbolov kresťanských sviatkov s dôrazom na Vianoce a Veľkú noc. V druhej časti sú zhromaždené praktické podnety k priblíženiu sviatkov v školskom prostredí. Materiál predpokladá, že s ním budú pracovať aj učitelia spoločenskovedných predmetov, ktorí nie sú nevyhnutne veriaci. Cieľovou skupinou sú žiaci v sekularizovanej spoločnosti, často bez reálneho kontaktu s katolíckou vierou. Praktická časť a metodické materiály sú dostupné aj online na stránke vkd.bihk.cz.

YOUCAT séria

  • YOUCAT. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. Youcat je skratka pre Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Je to publikácia, ktorej cieľovou skupinou je mládež, pretože je napísaná moderne a populárne. Navádza mladých ľudí ísť hlbšie. Môžu sa dozvedieť pravdu o katolíckej viere a lepšie pochopiť Katechizmus Katolíckej cirkvi. Youcat mladým vysvetľuje v čo katolíci veria, ako sa slávia tajomstvá viery, ako majú žiť a modliť sa. Publikácia má dialogický charakter, obsahuje otázky a odpovede. Otázky mladých sú priame a úprimné, a odpovede sú jednoduché, relevantné a presvedčivé. Ďalej v nej môžeme nájsť rôzne komentáre, veľa pútavých ilustrácií a fotografií, súhrnné definície kľúčových pojmov, citácie zo Svätého písma, citáty svätých a iných veľkých učiteľov cirkvi.

  • DOCAT - Sociálna náuka Cirkvi pre mladých. Trnava: SSV, 2018. Docat ponúka prehľad sociálneho učenia Cirkvi, ktoré bolo rozvinuté vo významných dokumentoch o Cirkvi už od pápeža Lea XIII. Najmä mladí ľudia by mali byť inšpirovaní čítaním týchto veľkých cirkevných dokumentov a zosúlaďovať svoj život s princípmi pravdy, spravodlivosti a lásky. Docat je napísaný jazykom, ktorému mladí ľudia rozumejú.

Katechizmy

  • SIVOŇ, M., Kaj džas, Roma. Rómsky katechizmus. V prvej časti katechizmu autor jednoduchým a zrozumiteľným štýlom rozoberá Krédo. Každá kapitola začína krátkym vstupom do témy, nasleduje náuka Cirkvi a časť na zapamätanie. Výklad je doplnený príkladmi zo života, úryvkami zo Svätého písma a príbehmi. Obsah a štýl katechizmu má autor overený v katechéze a vo vyučovaní náboženskej výchovy v škole. V závere sa nachádzajú základné modlitby v slovenskej a rómskej verzii, otázky a odpovede a stručný rómsko-slovenský slovník. Publikácia je bohatá na fotografie a ilustrácie.

Pomôcky pre biblickú katechézu

  • PETRÍKOVÁ, D., Evanjelium podľa Lukáša. Prešov: M&M, 2006. Život a zázraky Ježiša Krista ako ich zachytáva Lukáš, vyjadrené pomocou piktogramov.
  • Boh hovorí k svojim deťom. Pamplona: Estella1990. Vybrané texty zo Starého a Nového zákona, prerozprávané detským jazykom a doplnené sympatickými jednoduchými obrazmi s množstvom katechetických symbolov.
  • PULEC, R., Biblické dějiny pro nejmenší. Praha: Pravoslavná církev v Československu, 1989. Krátke biblické príbehy, každý doplnený sympatickou kresbou. Materiál je v češtine, no určite poteší aj ako zdroj originálnych obrázkov.
  • Četba Bible v rodině. Příručka. Hradec Králové: Katechetické centrum BKH, 2005. Didaktická pomôcka pre rodičov vznikla v rámci projektu Četba Bible v rodině. Ponúka zaujímavý návod ako pracovať s biblickým textom v rodinnom prostredí. Postup je rozvrhnutý do štyroch krokov. V prvom uvažujeme o obsahu rozprávania, v druhom uvažujeme, čo text hovorí o Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. V treťom kroku odkrývame podobnosť s vlastným životom. Posledný krok je aplikačný a ponúka konkrétne tipy, ako spoznané uvádzať do života. Pre najmenších je súčasťou obrázok na vymaľovanie. Biblické príbehy sú vyberané tematicky, celkovo je k dispozícii dvanásť tém, napríklad dôvera, láska, odpustenie, viera a podobne.