Evanjelium pre detské oči / Rok C

Katechéza sa uskutočňuje zmyslami, pretože sluch, hmat, zrak či čuch sú "oknami do sveta". Preto má v nej každý z našich zmyslov svoje nezastupiteľné miesto. No spomedzi všetkých má v katechéze mimoriadny význam zrak. Preto musíme pamätať na úlohu obrazu v katechéze.
 (Šelinga, J., Obraz a jeho úloha v katechéze, s. 2)

S láskavým dovolením oddelenia pre pastoráciu rodín a mládeže arcidiecézy Kolín nad Rýnom vám ponúkame súbor biblických obrazov pre nedele a slávnosti v liturgickom cykle C (všetky roky: ABC). Obrázky sú vhodné pre menšie deti. Stiahnuť a vytlačiť si ich môžete kliknutím na príslušný obrázok. Viac o projekte nájdete na stránke www.bibelbild.de.

Slávenie

Evanjelium

Obrázok

 1. Adventná nedeľa

 Lk 21,25-28.34 - 36

1. Advent

 2. Adventná nedeľa

 Lk 3,1 - 6

2. Advent

 3. Adventná nedeľa

 Lk 3,10-18

3. Advent

 4. Adventná nedeľa

 Lk 1,39-45

4. Advent

 Narodenie Pána

 Lk 2,1-14

Weihnachten

1. nedeľa po Narodení Pána

 Lk 2, 41-52

2. Weihnachtstag

 2. nedeľa po Narodení Pána

 Jn 1, 1-5.9-14

2. Sonntag nach Weihnachten

 Krst Pána

 Lk 3,15-16.21-22

Taufe des Herrn

 2. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 2,1-11

2. Sonntag im Jahreskreis

 3. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 1,1-4;4,14-21

3. Sonntag im Jahreskreis

 4. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 4,21-30

4. Sonntag im Jahreskreis

 5. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 5,1-11

5. Sonntag im Jahreskreis

 6. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 6,17.20-26

6. Sonntag im Jahreskreis

 7. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 6,27-38

7. Sonntag im Jahreskreis

 8. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 6,39-45

8. Sonntag im Jahreskreis

 1. pôstna nedeľa

 Lk 4,1-13

1. Fastensonntag

 2. pôstna nedeľa

 Lk 9,28b-36

2. Fastensonntag

 3. pôstna nedeľa

 Lk 13,1-9

3. Fastensonntag

 4. pôstna nedeľa

 Lk 15,1-3.11-32

4. Fastensonntag

 5. pôstna nedeľa

 Jn 8,1-11

5. Fastensonntag

 Palmová (Kvetná) nedeľa (Procesia)

 Lk 19,28-40

Palmsonntag | Palmprozession

 Palmová (Kvetná) nedeľa

 Lk 23,1-49

Palmsonntag | Eucharistiefeier

 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Lk 24,1-12

Fest der Auferstehung des Herrn

 2. Veľkonočná nedeľa

 Jn 20,19-31

2. Sonntag der Osterzeit

 3. Veľkonočná nedeľa

 Jn 21,1-14

3. Sonntag der Osterzeit

 4. Veľkonočná nedeľa

 Jn 10,27-30

4. Sonntag der Osterzeit

 5. Veľkonočná nedeľa

 Jn 13,31-33a.34-35

5. Sonntag der Osterzeit

 6. Veľkonočná nedeľa

 Jn 14,23-29

6. Sonntag der Osterzeit

 7. Veľkonočná nedeľa

 Jn 17,20-26

7. Sonntag der Osterzeit

 Zoslanie Ducha Svätého

 Jn 20,19-23

Pfingsten

 Najsvätejšej Trojice

 Jn 16,12-15

Dreifaltigkeitssonntag

 09. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 7,1-10

9. Sonntag im Jahreskreis

 10. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 7,11-17

10. Sonntag im Jahreskreis

 11. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 7,36-8,3

11. Sonntag im Jahreskreis

 12. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 9,18-24

12. Sonntag im Jahreskreis

 13. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 9,51-62

13. Sonntag im Jahreskreis

 14. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 10,1-12.17-20

14. Sonntag im Jahreskreis

 15. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 10,25-37

15. Sonntag im Jahreskreis

 16. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 10,38-42

16. Sonntag im Jahreskreis

 17. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 11,1-13

17. Sonntag im Jahreskreis

 18. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 12,13-21

18. Sonntag im Jahreskreis

 19. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 12,32-48

19. Sonntag im Jahreskreis

 Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

 Lk 1,39-56

Aufnahme Mariens in den Himmel

 20. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 12,49-53

20. Sonntag im Jahreskreis

 21. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 13,22-30

21. Sonntag im Jahreskreis

 22. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 14,1.7-14

22. Sonntag im Jahreskreis

 23. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 14,25-33

23. Sonntag im Jahreskreis

 24. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 15,1-32

24. Sonntag im Jahreskreis

 25. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 16,1-13

25. Sonntag im Jahreskreis

 26. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 16,19-31

26. Sonntag im Jahreskreis

 27. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 17,5-10

27. Sonntag im Jahreskreis

 28. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 17,11-19

28. Sonntag im Jahreskreis

 29. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 18,1-8

29. Sonntag im Jahreskreis

 30. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 18,9-14

30. Sonntag im Jahreskreis

 31. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 19,1-10

31. Sonntag im Jahreskreis

 32. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 20,27-38

32. Sonntag im Jahreskreis

 33. nedeľa v Cezročnom období

 Lk 21,5-19

33. Sonntag im Jahreskreis

 34. nedeľa v Cezročnom období / Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

 Lk 23,35-43

34. Sonntag im Jahreskreis / Christkönig

Lk 1,1-4;4,14-21Lk 1,39-45Lk 1,39-56Lk 2,1-14Lk 2,41-52Lk 3,1-6Lk 3,10-18Lk 3,15-16.21-22Lk 4,1-13Lk 4,21-30Lk 5,1-11Lk 6,17.20-26Lk 6,27-38Lk 6,39-45Lk 7,1-10Lk 7,11-17Lk 7,36-8,3Lk 9,18-24Lk 9,28b-36Lk 9,51-62 Lk 10,1-12.17-20Lk 10,25-37Lk 10,38-42Lk 11,1-13Lk 12,13-21Lk 12,32-48Lk 12,49-53Lk 13,1-9Lk 13,22-30Lk 14,1.7-14Lk 14,25-33Lk 15,1-32Lk 15,1-3.11-32Lk 16,1-13Lk 16,19-31Lk 17,5-10Lk 17,11-19Lk 18,1-8Lk 18,9-14Lk 19,1-10Lk 19,28-40Lk 20,27-38Lk 21,5-19Lk 21,25-28.34-36Lk 23,1-49Lk 23,35-43Lk 24,1-12 Jn 1,1-5.9-14Jn 2,1-11Jn 8,1-11Jn 10,27-30Jn 13,31-33a.34-35Jn 14,23-29Jn 16,12-15Jn 17,20-26Jn 20,19-31Jn 20,19-23Jn 21,1-14