Kvíz / Prvoprijímajúci

Vedomostný kvíz nie len pre prvoprijímajúce deti. Každý kvíz tvorí 10 otázok s jednoduchým bodovaním, pri každej treba vybrať jednu zo štyroch odpovedí.Inšpirácie: Kvíz Prvé sväté prijímanie. Bratislava: LÚČ, 2005.
Obrázky: https://pixabay.com