Databáza vyučujúcich

Na začiatku školského roka prebieha registrácia vyučujúcich náboženstvo alebo náboženskú výchovu v aktuálnom školskom roku a vzniká tzv. diecézna kniha vyučujúcich. Registrácia je platná len pre aktuálny školský rok. Aktualizovanú databázu kontaktov používame vždy od 1.10. príslušného roku.

  1. vyučujete náboženstvo alebo náboženskú výchovu v aktuálnom školskom roku v Žilinskej diecéze (pre vás je registrácia povinná),
  2. náboženstvo síce tento rok neučíte, ale chcete byť v kontakte a dostávať ponuky z Katechetického úradu.
Registrácia prebieha prostredníctvom online formulára (otvoriť formulár). Pozvánky, informácie o dekanátnych stretnutiach či naše ponuky posielame prostredníctvom elektronickej pošty, dbajte na to, aby ste vo formulári uviedli platnú emailovú adresu.

Ak napriek registrácii nedostávate z DKÚ emaily alebo ste sa nestihli včas zaregistrovať, kontaktujte nás emailom na nabozenstvo@dcza.sk.