Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre katechétov majú za cieľ prehĺbiť osobný duchovný život a katechetické povolanie. Trojdňové duchovné cvičenia pod vedením kňaza s účasťou na eucharistii, sviatosti zmierenia, adorácii s možnosťou rozhovoru s exercitátorom, vnútorného stíšenia a silencia, by mali zadosťučiniť podmienke č. 5. kánonickej misie. Ak by pre vás vznikli komplikácie, ktoré bránia naplniť túto podmienku kánonickej misie, je potrebné poslať písomné zdôvodnenie.

Všetci katechéti vypĺňajú elektronické potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach. 

Formulár na vyplnenie.

Ak idete na duchovné cvičenia, ktoré neorganizuje DKÚ Žilina, vytlačte si vopred tlačivo (2x), vyplnené vám ho exercitátor potvrdí a jeden exemplár zašlite na DKÚ, ktorý vám založíme do vášho spisu.

Potvrdenie na tlač.

Nebránime iným aktivitám, práve naopak môžu byť veľmi osožné napríklad duchovné obnovy, manželské stretnutia, odborné semináre, biblické stretnutia a pod., aj keď vo svojej podstate nie sú duchovnými cvičeniami.