Evanjelium pre detské oči / Rok B

Katechéza sa uskutočňuje zmyslami, pretože sluch, hmat, zrak či čuch sú "oknami do sveta". Preto má v nej každý z našich zmyslov svoje nezastupiteľné miesto. No spomedzi všetkých má v katechéze mimoriadny význam zrak. Preto musíme pamätať na úlohu obrazu v katechéze.
 (Šelinga, J., Obraz a jeho úloha v katechéze, s. 2)

S láskavým dovolením oddelenia pre pastoráciu rodín a mládeže arcidiecézy Kolín nad Rýnom vám ponúkame súbor biblických obrazov pre nedele a slávnosti v liturgickom cykle B (všetky roky: ABC). Obrázky sú vhodné pre menšie deti. Stiahnuť a vytlačiť si ich môžete kliknutím na príslušný obrázok. Viac o projekte nájdete na stránke www.bibelbild.de.

Slávenie

Evanjelium

Obrázok

 1. Adventná nedeľa

 Mk 13, 24-37

1. Advent

 2. Adventná nedeľa

 Mk 1, 1-8

2. Advent

 3. Adventná nedeľa

 Jn 1, 6-8.19-28

3. Advent

 4. Adventná nedeľa

 Mt 1, 18-24

4. Advent

 Narodenie Pána

 Lk 2, 1-14

Weihnachten

 1. nedeľa po Narodení Pána

 Lk 2, 22-40

2. Weihnachtstag

 2. nedeľa po Narodení Pána

 Jn 1, 1-5.9-14

2. Sonntag nach Weihnachten

 Zjavenie Pána

 Mt 2, 1-12

Erscheinung des Herrn

 Krst Pána

 Mk 1, 7 -11

Taufe des Herrn

 2. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 1, 35 - 42

2. Sonntag im Jahreskreis

 3. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 1, 14 - 20

3. Sonntag im Jahreskreis

 4. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 1, 21 - 28

4. Sonntag im Jahreskreis

 5. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 1, 29 - 39

5. Sonntag im Jahreskreis

 6. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 1, 40 - 45

6. Sonntag im Jahreskreis

 7. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 2, 1-12

7. Sonntag im Jahreskreis

 1. pôstna nedeľa

 Mk 1,12-15

1. Fastensonntag

 2. pôstna nedeľa

 Mk 9, 2 - 10

2. Fastensonntag

 3. pôstna nedeľa

 Jn 2, 13 - 25

3. Fastensonntag

 4. pôstna nedeľa

 Jn 3,14-21

4. Fastensonntag

 5. pôstna nedeľa

 Jn 12, 20 - 33

5. Fastensonntag

 Palmová (Kvetná) nedeľa (Procesia)

 Mk 11, 1 - 10

Palmsonntag | Palmprozession

 Palmová (Kvetná) nedeľa

 Mk 14, 1 - 15,47

Palmsonntag | Eucharistiefeier

 Zelený štvrtok Pánovej večere

Jn  13,1-15

GrĂĽndonnerstag

 Piatok utrpenia Pána

Jn 18,1-19,42

Palmsonntag | Eucharistiefeier

 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Jn 20, 1 - 9

Fest der Auferstehung des Herrn

 2. Veľkonočná nedeľa

 Jn 20, 19 - 31

2. Sonntag der Osterzeit

 3. Veľkonočná nedeľa

 Lk 24, 35 - 48

3. Sonntag der Osterzeit

 4. Veľkonočná nedeľa

 Jn 10, 11 - 18

4. Sonntag der Osterzeit

 5. Veľkonočná nedeľa

 Jn 15, 1 - 8

5. Sonntag der Osterzeit

 6. Veľkonočná nedeľa

 Jn 15, 9 - 17

6. Sonntag der Osterzeit

 7. Veľkonočná nedeľa

 Jn 17, 6a.11b - 19

7. Sonntag der Osterzeit

 Zoslanie Ducha Svätého

 Jn 20, 19 - 23

Pfingsten

 Najsvätejšej Trojice

 Mt 28, 16 - 20

Dreifaltigkeitssonntag

 10. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 3, 20-35

10. Sonntag im Jahreskreis

 11. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 4, 26 - 34

11. Sonntag im Jahreskreis

 12. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 4, 35 - 41

12. Sonntag im Jahreskreis

 13. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 5, 21 - 43

13. Sonntag im Jahreskreis

 14. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 6, 1b - 6

14. Sonntag im Jahreskreis

 15. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 6, 7 - 13

15. Sonntag im Jahreskreis

 16. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 6, 30 - 34

16. Sonntag im Jahreskreis

 17. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 6, 1 - 15

17. Sonntag im Jahreskreis

 18. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 6, 24 - 35

18. Sonntag im Jahreskreis

 19. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 6, 41 - 51

19. Sonntag im Jahreskreis

 Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

 Lk 1, 39 - 56

Aufnahme Mariens in den Himmel

 20. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 6, 51 - 58

20. Sonntag im Jahreskreis

 21. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 6, 60 - 69

21. Sonntag im Jahreskreis

 22. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 7, 1 - 8.14 - 15.21 - 23

22. Sonntag im Jahreskreis

 23. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 7, 31 - 37

23. Sonntag im Jahreskreis

 24. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 8, 27 - 35

24. Sonntag im Jahreskreis

 25. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 8, 27 - 35

25. Sonntag im Jahreskreis

 26. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 9, 38 - 43.45.47 - 48

26. Sonntag im Jahreskreis

 27. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 10, 2 - 16

27. Sonntag im Jahreskreis

 28. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 10, 17 - 30

28. Sonntag im Jahreskreis

 29. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 10, 35 - 45

29. Sonntag im Jahreskreis

 30. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 10, 46 - 52

30. Sonntag im Jahreskreis

 31. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 12, 28b - 34

31. Sonntag im Jahreskreis

 32. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 12, 38 - 44

32. Sonntag im Jahreskreis

 33. nedeľa v Cezročnom období

 Mk 13,24 - 32

33. Sonntag im Jahreskreis

 34. nedeľa v Cezročnom období / Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

 Mt 25, 31-46

34. Sonntag im Jahreskreis / Christkönig

 Slávnosť Všetkých svätých

 Jn 18, 33b - 37

34. Sonntag im Jahreskreis / Christkönig

Mt 1, 18-24Mt 2, 1-12Mt 25, 31-46■ ---- ■Mt 28, 16 - 20Mk 1, 1-8Mk 1, 7 - 11Mk 1,12-15Mk 1, 14 - 20Mk 1, 21 - 28Mk 1, 29 - 39Mk 1, 40 - 45Mk 2, 1-12Mk 3, 20-35Mk 4, 26 - 34Mk 4, 35 - 41Mk 5, 21 - 43Mk 6, 1b - 6Mk 6, 7 - 13Mk 6, 30 - 34 Mk 7, 1 - 8.14 - 15.21 - 23Mk 7, 31 - 37Mk 8, 27 - 35Mk 8, 27 - 35Mk 9, 2 - 10Mk 9, 38 - 43.45.47 - 48Mk 10, 2 - 16Mk 10, 17 - 30Mk 10, 35 - 45Mk 10, 46 - 52Mk 11, 1 - 10Mk 12, 28b - 34Mk 12, 38 - 44Mk 13,24 - 32Mk 14, 1 - 15,47■ ---- ■Lk 2, 1-14Lk 2, 22-40Lk 24, 35 - 48 Jn 1, 1-5.9-14Jn 1, 6-8.19-28Jn 1, 35 - 42Jn 2, 13 - 25Jn 3,14-21Jn 6, 1 - 15Jn 6, 24 - 35Jn 6, 41 - 51Lk 1, 39 - 56Jn 6, 51 - 58Jn 6, 60 - 69Jn 10, 11 - 18Jn 12, 20 - 33Jn 13,1-15Jn 15, 1 - 8Jn 15, 9 - 17Jn 17, 6a.11b - 19Jn 18,1-19,42Jn 18, 33b - 37Jn 20, 1 - 9Jn 20, 19 - 31Jn 20, 19 - 23