Kontakty

Sídlo
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
Katechéza vo farnosti
dku@dcza.sk

Vyučovanie náboženstva
nabozenstvo@dcza.sk

Adresa pre korešpondenciu
Diecézny katechetický úrad
P.O.Box B-46
011 36 Žilina
Facebook
www.facebook.com/dkuza

YouTube

DKÚ Žilina


Riaditeľ

    ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
    telefón: 0911063268
    telefón: 041/565 84 29
    e-mail: moziesik@dcza.sk

Zástupca diecézy pre vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy

    Mgr. Ľuboš Bytčánek
    telefón: 041/565 84 33
    e-mail: bytcanek@dcza.sk

Emeritný riaditeľ

    Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD.
    e-mail: jselinga@gmail.com

Školskí dekani

Pre každý dekanát je biskupom menovaný školský dekan, ktorý koná pravidelné rekolekcie s učiteľmi náboženstva/náboženskej výchovy svojho dekanátu. Rekolekcie katechétov so školským dekanom sú zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti teologickej, pedagogickej, kultúrnej, organizačnej a spirituálnej. Stretnutia tvoria súčasť diecéznej formácie učiteľa náboženstva/náboženskej výchovy.

    Mgr. Pavol Franek
    Dekanát Bytča
    e-mail: palofranek@gmail.com  ■  telefón:  041/558 33 90  ■  Farnosť Štiavnik

    ThLic. PaedDr. Mgr. Martin Danišek
    Dekanát Čadca
    e-mail: skalite@fara.sk  ■  telefón: 041/4376136  ■  Farnosť Skalité

    Mgr. Peter Jankech
    Dekanát Ilava
    e-mail: farskyurad@farnostbolesov.sk  ■  telefón: 0915 305 547  ■  Farnosť Bolešov

    ThLic. Ladislav Gura
    Dekanát Krásno nad Kysucou
    e-mail: ladgura@gmail.com  ■  telefón: 0905 690 395  ■  Farnosť Radôstka

    Mgr. Martin Lisík
    Dekanát Kysucké nové Mesto
    e-mail: martin.tulipan@gmail.com  ■  telefón: 041/428 11 56  ■  Farnosť Nesluša

    Mgr. Pavol Pečko
    Dekanát Martin
    e-mail: pavolpecko@centrum.sk  ■  telefón: 043/429 31 20  ■  Farnosť Sučany

    ThDr. Peter Buchtínec, PhD.
    Dekanát Považská Bystrica
    e-mail: peterbuchtinec@gmail.com  ■  telefón: 0908 851 653  ■  Farnosť Dolný Moštenec

    Mgr. Jozef Hlaváč
    Dekanát Púchov
    e-mail: jhlavac64@gmail.com  ■  telefón: 0910 151 723  ■  Farnosť Lysá pod Makytou

    Mgr. Roman Skolozdra
    Dekanát Rajec
    e-mail: jasenove@fara.sk  ■  telefón: 0903 142 821  ■  Farnosť Jasenové

    Mgr. Miroslav Vároš
    Dekanát Tuzovka
    e-mail: miroslav.varos@gmail.com  ■  041/599 35 08  ■  Farnosť Podvysoká

    Mgr., Ing. Dušan Monček
    Dekanát Varín
    e-mail: dusanmono@gmail.com  ■  telefón: 041/599 50 27  ■  Farnosť Dolná Tižina

    Mgr. Michal Tichý
    Dekanát Žilina
    e-mail: zilina.mesto@fara.sk  ■  telefón: 041/5621312  ■  Farnosť Žilina - Mesto (katedrála)

Ochrana osobných údajov:

Zodpovedná osoba:
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk