Kontakty

Adresa pre korešpondenciu

    Diecézny katechetický úrad
    P. O. Box B-46
    011 36 Žilina

Sídlo

    Jána Kalinčiaka 1
    010 01 Žilina

Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu

    Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD.
    telefón: 041/565 84 32
    e-mail: jselinga@gmail.com

Metodik Diecézneho katechetického úradu

    Mgr. Ľuboš Bytčánek
    telefón: 041/565 84 33
    e-mail: bytcanek@dcza.sk
    e-mail: dkuzilina@gmail.com

Ochrana osobných údajov:

Zodpovedná osoba: 
Konferencia biskupov Slovenska, 
Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, 
gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk