Advent 2021 / S myšlienkami pápeža Františka

Krátko po návrate z apoštolskej cesty po Slovensku vyzval pápež František prítomných na generálnej audiencii: "Prosím, pridajte ešte ďalšiu modlitbu, aby semienka zasiate počas tejto cesty, priniesli dobré ovocie." 

Od pamätnej návštevy uplynulo niekoľko týždňov a kde tu už vidno klíčiť prvé z množstva semienok, ktoré u nás pápež František hojne rozsieval. Pripomeňme si ich aj počas tohtoročného adventu. Z príhovorov, ktoré zazneli v našej krajine, sme pre vás vybrali dvadsaťsedem z citátov a spojili sme ich s denným evanjeliom. Svätý Otec tak bude každodenným spoločníkom nášho adventného putovania.


I. týždeň II. týždeň III. týždeň IV. týždeň

NE 28.11. NE 05.12. NE 12.12. NE 19.12.
PO 29.11. PO 06.12. PO 13.12. PO 20.12.
UT 30.11. UT 07.12. UT 14.12. UT 21.12.
ST 01.12. ST 08.12. ST 15.12. ST 22.12.
ŠT 02.12. ŠT 09.12. ŠT 16.12. ŠT 23.12.
PI 03.12. PI 10.12. PI 17.12. PI 24.12.
SO 04.12. SO 11.12. SO 18.12.

"Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život," povzbudzuje Ježiš v dnešnom evanjeliu. Ako však neprepadnúť tomuto pokušeniu? Pápež František ponúka jednoduchý návod menom solidarita.

Evanjelium nám dáva za príklad vieru pohanského stotníka, predstaviteľa okupačnej moci. Ježiš sa o ňom vyjadril: "Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli." Prečo sa tí dvaja vlastne stretli? Stotníka priviedla k Ježišovi starostlivosť o trpiaceho sluhu. Pápež František má pravdu, chudobní a trpiaci nás väčšmi približujú k Pánovi.

Prví učeníci "hneď zanechali siete a išli za ním", hovorí Matúš. Pravdou je, že neskôr ešte párkrát zanechali Ježiša išli za svojimi sieťami. A my? "Nestratili sme my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?" pýta sa trochu provokačne pápež František. Vážne, nezamotali sme sa trochu v tých našich starých sieťach?
"Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba", pýtajú sa učeníci. No ako naznačuje pápež František, našim problémom nie je ani tak nedostatok chleba, ako skôr pramálo ochoty deliť sa oň s druhými. 

Kristus postavil svoju Cirkev na pevnom základe, skale, ktorou je Peter. Už toľko krát v dejinách sa spustil "dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica", a Cirkev vždy odolala. A predsa "Cirkev nie je pevnosťou, či hradom". Františkovo upozornenie, ktoré zaznelo v bratislavskej katedrále, má svoju váhu: Nesmieme podľahnúť "pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti."  

"Aby sme mali skutočnú slobodu, nestačí byť slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia", pripomenul František na stretnutí v Bratislave. Škoda, že to nepočuli tí dvaja uzdravení z dnešného evanjelia. Možno by brali Ježišove slová vážne a neroztrubovali senzačné chýry po celom kraji. Buďme zodpovednejší.

Ježiš poslal svojich učeníkov s mocou a dobrou správou k ľuďom na periférii. Jeden z nich prišiel aj do geta v Košiciach, aby tam priniesol radostnú zvesť: "Vy ste v srdci Cirkvi." František nám dal príklad, hodný nasledovania.

"Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky", burcuje Ján Krstiteľ. Do čoho sa pustiť skôr? Františkova návšteva pomohla odhaliť medzi nami veľa dobrého. No zjavným sa stalo aj všeličo nelichotivé. Napríklad kopa predsudkov, ktorá stojí medzi nami a našimi bratmi a sestrami vo viere. "Nie je ľahké prekonať predsudky. Ani medzi kresťanmi", hovorí pápež. Ešteže advent je dosť dlhý na to, aby sme sa s nimi popasovali.

"Dnes sme videli obdivuhodné veci", hovoria si medzi sebou Kafarnaumčania v dnešnom evanjeliu. Čo videli? Zázrak odpustenia. Dobre na to pamätať pri každom slávení zmierenia. Veď "nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho náručia."

Každá ovečka je dôležitá, aj tá tvrdohlavá a trucovitá. "Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii." Čím skôr. Nemá zmysel čakať, kým urobia prvý krok tí druhí.
Mária, "služobnica Pána," prežila plodný život. Ako správny svedok. "Svedkovia plodia nových svedkov, lebo sú darcami života."

"Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ", hovorí dnes Ježiš o Jánovi Krstiteľovi, svedkovi, ktorý nenosil kríž na krku, ale v srdci.

"Pažravec a pijan" - titul, ktorý verejná mienka udelila Pánovi pánov a Kráľovi kráľov. Ale kto je to verejnosť? Veď to sme my? Františkov postreh stojí za zamyslenie: "Dnes často robíme veci, o ktorých za nás rozhodujú médiá." 

Kde kto môže prehlasovať "S nami je Boh". Ako však overiť, či hovorí pravdu? Pozná sa to podľa toho, či je aj on s Bohom.

"Čo máme robiť?" pýtali sa zástupy kajúcnikov Jána Krstiteľa. "Čo máme robiť?" pýtame sa pápeža Františka. "Žiť vo vnútri" hovorí a myslí tým vnútro, samotné srdce Cirkvi. "Zdieľať, kráčať spolu, prijímať otázky a očakávania ľudí."

"Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?" pýtajú sa veľkňazi Ježiša. Ich otázka je na mieste, pretože "ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneucťujú meno Najvyššieho. Modla moci a peňazí" hovorí pápež František, sa pokúša vládnuť nad ľudskou dôstojnosťou. "Modla ľahostajnosti obracia zrak inam." Alebo "modla manipulácií, ktoré používajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nadvlády..."  

"Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil," hovorí pápež pri liturgii v Prešove. Presne. Mýtnici a neviestky všetkých čias to chápu. Kristus, "aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho."

"Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?" pýtajú sa v dnešnom evanjeliovom príbehu Jánovi vyslanci Ježiša. Vlastne je to otázka, s ktorou sa Cirkev s nádejou obracia aj na každého mladého veriaceho: "Si človek, na ktorého sa môžeme spoľahnúť? Už máš medzi nami svoje miesto?" "Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci za niekoho iného", hovorí pápež mladým. "Sme jedineční, sme slobodní a sme vo svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom." Nie aby sme žili len pre seba.

Vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie, láska a hrdinstvo. V príbehu Jána Krstiteľa sú prítomné obidve. A v tvojom?

Korene sú dôležité. Vlastne František svoju cestu po našej krajine poňal ako putovanie ku koreňom. Aký je tvoj rodokmeň? A aký je rodokmeň tvojej viery?

Neboj sa prijať Máriu za svoj vzor. "Ako ona, aj my sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske, stávajúc sa obrazom Krista."

Pred pár týždňami sme sa vydali na našu adventnú cestu, s novým odhodlaním, plánmi a predsavzatiami. Dnes je ten najlepší čas, aby sme sa obzreli späť, prehodnotili proces vyrovnávania chodníkov a potom pokračovali ďalej. Ako Mária, náš vzor: "Namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty; namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu; namiesto bezpečia pokojnej religiozity riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu."

Anjel prichádza k Márii s dobrým slovom, s požehnaním, povzbudením. Podobne prišiel pápež František na Slovensko. Vykroč aj ty k iným, povzbuď ich a prines im požehnanie a objatie Cirkvi.

Kto verí, potrebuje kráčať, napredovať. Ako Mária, ktorá v odpovedi na milosť putuje k Alžbete a Zachariášovi. Potrebujeme napredovať. František nás povzbudzuje: "Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám."

Niekde som narazil na DVD s názvom Nezastaviteľní. Podľa názvu som tipoval, že je to film o kresťanoch. Aké sklamanie, keď som zistil, že ide len o tuctovú gangsterskú komédiu. "Nezastavte sa!" hovorí František. "Lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud."

"Kvôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia" hovorí pápež František. Tým prvým je rozhodnutie prijať dieťa. Niekedy aj tak, ako Alžbeta a Zachariáš, napriek miliónu dôvodov proti.

"Cirkev je domov, je to váš domov" pripomína nám pápež František a dodáva: "Ste vítaní, vždy sa cíťte v Cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť." Ako správni domáci, pozvite ku vám domov, do Cirkvi aj ďalších. Nech sa všetci cítia prijatí.

-jtm-