Svätá stolica vydala nové Direktórium pre katechizáciu

Nové Direktórium pre katechizáciu
z dielne Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie oficiálne predstavila 25. júna Svätá stolica. Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou. Zdôrazňuje spojitosť prvého ohlasovania s dozrievaním viery vo svetle kultúry stretnutia, čo je osobitne dôležité tvárou v tvár dvom súčasným výzvam Cirkvi: digitálnej kultúre a globalizácii kultúry.

Nové direktórium na tlačovej konferencii v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavil predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella, spolu s ďalšími dvoma spolupracovníkmi: Kolumbijčan Mons. Octavio Ruiz Arenas je sekretárom Pápežskej rady a Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, pôvodom z Nemecka, je v rámci dikastéria delegátom pre katechézu.

Novému Direktóriu pre katechizáciu predchádzali direktóriá z rokov 1971 a 1997. Pápež František nový dokument schválil 23. marca 2020, v deň liturgickej spomienky svätého biskupa Turibia z Mogrovejo – Španiela, ktorý sa v 16. storočí stal arcibiskupom Limy v Peru. Dal tu silný impulz k evanjelizácii a katechéze, zostavil katechizmus v španielčine i v dvoch domorodých jazykoch a postavil vôbec prvý seminár na „novom kontinente“.

Nové direktórium vychádza na 300 stranách, ktoré sú rozdelené do troch častí a 12 kapitol. Jeho text pripomína, že každý pokrstený človek je misionárskym učeníkom a prízvukuje aj nevyhnutnosť nachádzať nový jazyk, s ktorým sa má viera komunikovať.

Ako tri hlavné princípy katechetickej činnosti direktórium predstavuje vydávanie svedectva, postoj milosrdenstva a slobodný a nezištný dialóg. Širší priestor dáva téme formácie katechétov, venuje sa aj dôležitosti rodiny, úlohe farností, katolíckych škôl, prijímaniu postihnutých osôb, migrantov, téme medzináboženského dialógu, potrebe ekologickej konverzie, bioetike i ďalším špecifickým oblastiam.

Direktórium sa zaoberá aj súčasnou digitálnou kultúrou, pričom pripomína jej pozitívne i temné stránky. Táto kultúra totiž môže viesť k osamotenosti, manipulácii, násiliu, kybernetickému šikanovaniu, predsudkom a nenávisti.


Dávame do pozornosti príspevky z tlačovej konferenci, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne 25. júna 2020.

Rečníci:
  • arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie
  • arcibiskup Octavio Ruiz Arenas, tajomník Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie
  • biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegát pre katechézu tej istej pápežskej rady
Príloha:

Komentáre