Objatie

Milí rodičia, žiaci a študenti škôl,
možno ste boli v našej Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Nad svätostánkom je umiestnená socha Ježišovho Srdca, ktorá má otvorenú náruč. Možno ste si mnohí položili otázku, čo predstavuje toto vyobrazenie. Nedávno sme si pripomenuli spomienku sv. Margity Márie Alacoque. Ona mala s Pánom Ježišom zvláštny zážitok. Pán Ježiš ju požiadal o jej srdce, ponoril ho na chvíľu do svojho Srdca a potom ho akoby v plameňoch opäť vrátil do jej hrude. Margita pritom pocítila, akoby jej srdce bolo objaté: „Tu máš, moja veľmi milovaná, drahocenný záloh mojej lásky.“ Tento zážitok vyjadruje podstatu toho, čo znamená mať živý vzťah s Pánom Ježišom. Máme mu dovoliť, aby objal naše srdce svojou láskou a vrátil nám ho (obrazne) do hrude, aby sme sa stali svedkami jeho lásky pre bratov a sestry, ktorí žijú okolo nás.

Pán Ježiš si prial, aby sme sa ako spoločenstvo stretli vždy raz za týždeň v jeho chráme a aby sme túto jeho lásku k nám slávili spoločne pri svätej omši. Žijeme v čase pandémie, kedy nie je jednoduché dostať sa na slávenie, nakoľko počet ľudí na svätej omši je veľmi obmedzený. Čo urobiť, aby sme v kolobehu času nezabudli na Ježišovu lásku a aby sme sa nezabudli nechať objať jeho láskou? Ponúka sa istá možnosť, i keď nedokonalá:

Vytvoriť v nedeľu priestor a pozvať Pána do vašich príbytkov i dôstojnou účasťou na online sv. omši. Pred sledovaním online bohoslužby sa môžeme napr. slušne obliecť, zapáliť sviecu, zastaviť domáce práce. Aj samotné sledovanie by nemalo byť rušené činnosťami, ktoré zbytočne odvádzajú našu pozornosť od Pána. To, že si na to dáme pozor, môže byť našim vyjadrením, že nám na Pánovi skutočne záleží a že má svoje miesto v našom živote. 

Je to možnosť, ako nechať zaznieť vo vašich obývačkách Božie slovo, ktoré hovorí tú nádhernú pravdu, že máme nebeského Otca, ktorý nás miluje a že sa na neho kedykoľvek môžeme obrátiť v modlitbe. 

Tento čas budeme všetci čeliť prekážkam, že nebude možné absolvovať prípravy na prvé sväté prijímanie i birmovanie klasickým spôsobom, ale Pán si nachádza spôsoby, ako nám ostať na blízku.

Dávam Vám rodičom i žiakom do pozornosti naše katolícke masmédia TV Lux, Rádio Lumen, Rádio Mária, kde si môžete nájsť slávenie, ktoré bude najviac vyhovovať Vašim časovým možnostiam. 

Kto by mal záujem o svätú omšu s príhovorom pre deti od pátrov Piaristov, kliknite na text.

S pozdravom a požehnaním z Farnosti Žilina-mesto kaplán Martin.