Ako v žiakoch prebudiť motiváciu?

ONLINE PREDNÁŠKA - s riaditeľkou Akadémie Miroslavou Durankovou

Študenti aktívni na hodine, so záujmom diskutovať, motivovaní prečítať si aj knihu navyše a ešte sú aj slušní voči sebe navzájom. Sen alebo realita, ktorú máme v našich učiteľských rukách?

Srdečne pozývame na online prednášku všetkých učiteľov a vzdelávateľov, ktorí hľadajú inšpiráciu pre svoju prácu so študentmi práve v oblasti motivácie a radi začínajú od seba. 

Budeme sa venovať týmto otázkam:
  • Čo by sme mali ako učitelia robiť, aby sa naši študenti radi učili? 
  • Ako motivovať študentov, aby si prečítali knihu navyše? 
  • Ako ich motivovať k aktivite na hodine a diskusii?
  • Mám študentov motivovať odmenami? 
  • Ako si vybudovať so študentmi prospešné vzťahy?

TERMÍN: 21. Január 2021 o 18:00 (trvanie 60 min + 30 min otázky a odpovede)
Registrácia: /klikni/
CENA: Toto podujatie je bezplatné