Nový detský YouTube kanál

Do pozornosti dávame novú detskú reláciu Gu100, ktorá zábavným a pútavým spôsobom vysvetľuje náboženské témy a rozoberá tému liturgického roka. Vysiela sa v premiére každú druhú nedeľu o 8:45 h.

Katechéti tu nájdu veľa kvalitného a zaujímavého obsahu, ktorý môžu využiť na hodinách náboženstva.

Zdroj: https://www.tvlux.sk/relacia/gu100

Viac inšpirácií pre farskú katechézu: klikni