Biblia očami detí a mládeže

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom diecézy organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.

Vyhodnotenie diecézneho kola súťaže 2021 /klikni/
Diecézne katechetické úrady organizačne zabezpečujú diecézne kolá súťaže, preto na katechetickom stredisku dňa 23. apríla 2021 prebehlo diecézne kolo súťaže.


Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže 2021 /klikni/
18. mája 2021 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu Biblie. Obsahom tohto ročníka boli 2 knihy Starého zákona: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Spoločnou témou týchto kníh bolo Putovanie za cieľom.

Odborná porota hodnotila 147 prác po obsahovej a umeleckej stránke.

Zoznam víťazných prác a ich autorov nájdete v prílohe.