Otvorený trh s učebnicami

Na Edičnom portále /link/ je zverejnený zoznam schválených učebníc a PZ pre ktoré ministerstvo školstva poskytne školám v šk. roku 2021/22 finančné prostriedky.
V prvej fáze otvorenia trhu s učebnicami nájdete v ponuke:
- učebnice a pracovné zošity pre 1.-4. ročník ZŠ
- pracovné zošity pre 5.-9. ročník ŠZŠ katolícke náboženstvo (žiaci s MP)

V druhej fáze otvorenia trhu s učebnicami, budú poskytnuté financie pre druhý stupeň a stredné školy. - pripravuje sa spustenie v mesiaci jún

Zdroj: Minedu /klikni/