Celoštátne kolo - Biblická olympiáda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásili v školskom roku 2020/2021 devätnásty ročník Biblickej olympiády, na ktorom participovala aj Žilinská diecéza.

Situácia zapríčinená pandémiou koronavírusu nás všetkých priviedla do nových situácií a postavila pred nové výzvy. Tematická k situácii pandémie, ktorú prežívame, bola aj spoločná téma, ktorá spájala súťažné biblické knihy Exodus 1-24, Jonáš a Jánovo evanjelium - "Vykročiť z tmy do svetla". Výzve čelili aj tradičné predmetové olympiády a rôzne iné súťaže. Nadšenie pre vec Mgr. Ľuboša Bytčánka a PaedDr. Karola Vlčka, a ponuka technického riešenia, ktoré vrátane vynikajúcej spolupráce ponúka firma aSc Agenda umožnili, aby sa súťažilo netradične prostredníctvom internetových platforiem. To, čo sa zdalo byť nereálne sa stalo skutočnosťou a tak sa Biblická olympiáda po prvý krát v histórii realizovala v online priestore.

Žiakov, ktorí sa rozhodli zúčastniť biblickej olympiády zaregistroval/a učiteľ/ka. Pri registrácii dostali vygenerovaný kód, pod ktorým súťažili v daný čas na svojom elektronickom zariadení s pripojením na internet. Súťažiaci počas samotnej súťaže mohli v rámci trojčlenného tímu registrovaného za školu medzi sebou spolupracovať v jednotlivých kolách.

Víťazi diecéznych kôl postúpili do najvyššieho celoštátneho kola, ktoré sa konalo 26. mája 2021. Cez program ZOOM olympiádu slávnostne otvoril odborník na biblické vedy Prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD., predseda poroty. V tejto aplikácii prebiehala aj prehliadka scénok a samotné vyhodnotenie výsledkov. V EduPage lúskali olympionici jednotlivé typy úloh, ktoré si pre nich pripravili tvorcovia otázok. Ich správne vypracovanie hodnotili aj členovia poroty v zložení: rektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského a biblista ThDr. Štefan Novotný, PhD.; metodička náboženskej výchovy Spišskej diecézy pre stredné školy, PaedDr. Klára Soľanová, PhD.; Metodik školského vyučovania náboženstva a farskej katechézy Mgr. Ľuboš Bytčánek, a administrátor farnosti Jaklovce Mgr. Jozef Bednarik.

Prehľad výsledkov:
I. kategória:
1. miesto - Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5, Lendak
2. miesto - Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
3. miesto - Základná škola, Okružná 17, Michalovce

II. kategória:
1. miesto - Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
2. miesto - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
3. miesto - Gymnázium sv. T. Akvinského