Duchovné cvičenia / Učitelia náboženstva (08/2021)

Začiatkom augusta sa v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo konali exercície pre katechétov, pôsobiacich v službe školského vyučovania náboženstva. V dvoch turnusoch sa duchovných cvičení zúčastnilo viac než štyridsať učiteliek a učiteľov z rôznych farností Žilinskej diecézy. 
Spoločne sme uvažovali o poslaní a identite učiteľov náboženstva. Pri úvodnej prednáške (Choď a hlásaj) sme rozjímali nad naším poslaní, ktoré je súčasťou veľkého poslania, zvereného Cirkvi pri Pánovom nanebovstúpení. Poslania, ktoré presahuje naše schopnosti a sily, no v ktorom nás povzbudzuje a posilňuje Duch Svätý (téma Zachyť vietor). Celonočná adorácia i rozijímania druhého dňa (Zapusť korene, V každom počasí) poskytli viacero podnetov na slávenie zmierenia. Svätú spoveď sme slávili podľa Obradu zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnym vyznaním a rozhrešením. Naše spoločné uvažovanie sme zavŕšili témou Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil. 
Okrem rozjímaní a liturgie bola súčasťou nášho programu aj diskusia v skupinkách, tvorivá práca so symbolmi, či spoločné uvažovanie nad vybranými symbolickými úkonmi.
 


Pozvánka


Názov: Mt 28, 16-20: O poslaní a identite učiteľov KNB/NBV

Cieľ: Rozvoj kompetencií pre misijný rozmer katechetickej služby

Cieľová skupina: Učitelia NBV/KNB Žilinskej diecézy.

Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD.

Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo, Belušské Slatiny, 018 61 Beluša.

Prihlasovanie: Elektronické cez webové sídlo DKÚ Žilina do 25. júna 2021, resp. do naplnenia kapacity.
  • I. termín: 02. august 2021 – 04. august 2021 - Kapacita naplnená
  • II. termín: 04. august 2021 – 06. august 2021 - Kapacita naplnená
Účastnícky poplatok: 50,00€ /podľa poradia prihlásenia účastníkov budú poslané pokyny na úhradu/. Poplatok ako aj cestovné hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

Predbežný program - I. termín

02.08.2021 (pondelok)

10:00 – príchod a ubytovanie
12:00 – obed
13:30 – prednáška
17:00 – svätá omša
18:00 – večera
20:00 – modlitba
21:00 – celonočná adorácia
03.08.2021 (utorok)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
15:30 – slávenie zmierenia
18:00 – večera
20:00 – modlitba
04.08.2021 (streda)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
08:45 – uvoľnenie izieb
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed

 

Predbežný program - II. termín

04.08.2021 (streda)

11:00 – príchod a ubytovanie
12:00 – obed
13:30 – prednáška
17:00 – svätá omša
18:00 – večera
20:00 – modlitba
21:00 – celonočná adorácia
05.08.2021 (štvrtok)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
16:30 – slávenie zmierenia
18:00 – večera
20:00 – modlitba
06.08.2021 (piatok)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
08:45 – uvoľnenie izieb
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed