Duchovné cvičenia pre učiteľov KNB/NBV

Názov: Mt 28, 16-20: O poslaní a identite učiteľov KNB/NBV

Cieľ: Rozvoj kompetencií pre misijný rozmer katechetickej služby

Cieľová skupina: Učitelia NBV/KNB Žilinskej diecézy.

Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD.

Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo, Belušské Slatiny, 018 61 Beluša.

Prihlasovanie: Elektronické cez webové sídlo DKÚ Žilina do 25. júna 2021, resp. do naplnenia kapacity.
  • I. termín: 02. august 2021 – 04. august 2021 - Kapacita naplnená!
  • II. termín: 04. august 2021 – 06. august 2021 - Kapacita naplnená!
Účastnícky poplatok: 50,00€ /podľa poradia prihlásenia účastníkov budú poslané pokyny na úhradu/. Poplatok ako aj cestovné hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

Predbežný program - I. termín Kapacita naplnená!!!

02.08.2021 (pondelok)

10:00 – príchod a ubytovanie
12:00 – obed
13:30 – prednáška
17:00 – svätá omša
18:00 – večera
20:00 – modlitba
21:00 – celonočná adorácia
03.08.2021 (utorok)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
16:30 – slávenie zmierenia
18:00 – večera
20:00 – modlitba
04.08.2021 (streda)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
08:45 – uvoľnenie izieb
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed

 

Predbežný program - II. termín Kapacita naplnená!!!

04.08.2021 (streda)

11:00 – príchod a ubytovanie
12:00 – obed
13:30 – prednáška
17:00 – svätá omša
18:00 – večera
20:00 – modlitba
21:00 – celonočná adorácia
05.08.2021 (štvrtok)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
16:30 – slávenie zmierenia
18:00 – večera
20:00 – modlitba
06.08.2021 (piatok)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
08:45 – uvoľnenie izieb
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed