Duchovné cvičenia / Učitelia náboženstva (13.-15.05.2022)

V máji sa v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo konali exercície pre katechétov, pôsobiacich v službe školského vyučovania náboženstva. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 23 učiteliek a učiteľov z rôznych farností Žilinskej diecézy. 
Spoločne sme uvažovali o poslaní a identite učiteľov náboženstva. Pri úvodnej prednáške (Choď a hlásaj) sme rozjímali nad naším poslaní, ktoré je súčasťou veľkého poslania, zvereného Cirkvi pri Pánovom nanebovstúpení. Poslania, ktoré presahuje naše schopnosti a sily, no v ktorom nás povzbudzuje a posilňuje Duch Svätý (téma Zachyť vietor). Adorácia i rozjímania druhého dňa (Zapusť korene, V každom počasí) poskytli viacero podnetov na slávenie zmierenia. Svätú spoveď sme slávili podľa Obradu zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnym vyznaním a rozhrešením. Naše spoločné uvažovanie sme zavŕšili témou Kvitni tam, kde ťa Boh zasadil. 
Okrem rozjímaní a liturgie bola súčasťou nášho programu aj tvorivá práca so symbolmi, či spoločné uvažovanie nad vybranými symbolickými úkonmi.