Jozef Šelinga / Byť misionárom

September 2021 je bohatý na dobré správy. Jednou z nich je aj nová publikácia Jozefa Šelingu Byť misionárom, ktorú v týchto dňoch vydali Pápežské misijné diela. Súbor desiatich biblických katechéz určite ako pomôcku ocenia všetci, ktorí sa venujú službe slova.


Prezentácia na stiahnutie: ▪ PPTX ▪ ODP ▪ PDF ▪

Pre koho je materiál určený? Márne by sme tu hľadali odkaz na konkrétnu cieľovú či vekovú skupinu, ako je to v metodických príručkách bežné. Je to autorov zámer, pretože publikácia je, jednoducho povedané, určená pre všetkých. Môžete ju využiť na stretku s mládežou, i na biblickom stretnutí so seniormi. Učitelia náboženstva v nej môžu nájsť inšpiráciu na hodinu o misiách či o postoji k chudobným. Ale poslúži aj jednotlivcovi ako akási meditácia nad poslaním, ktoré nemôže nechať ľahostajným žiadneho pobirmovaného kresťana.

Východiskom je výzva pápeža Františka, aby sme sa stali Cirkvou vychádzajúcou, vykročiac po ceste pastoračného a misijného obrátenia, ktoré sa neuspokojí so súčasným stavom vecí, ale disponuje sa do stavu permanentnej misie.

Na tejto ceste nie sme ani tak učiteľmi, ako skôr učeníkmi, ktorých pripravuje a posilňuje ich majster. Tomu zodpovedá aj zostavenie jednotlivých krokov. Autor vždy najskôr upriami náš pohľad na Ježiša a vzápätí nás vyzve, aby sme to novoobjavené aplikovali vo svojej životnej situácii.

"Svätý Otec Ján Pavol II. túžil vidieť Cirkev zhromažďujúcu sa,  a pápež Benedikt XVI. zasa Cirkev kľačiacu," hovorí autor v úvode. Teraz je čas, v duchu vízie pápeža Františka, stať sa opäť Cirkvou misijnou, vychádzajúcou. Že je dielo preniknuté myslením pápeža Františka nie je zrejmé len z citácií exhortácie Evangelii gaudium či Misijného manifestu, ale hlavne hlavne zo sociálneho kontextu katechéz. A tak misionár nie je na ceste k ľuďom neveriacim či vlažným vo viere. Je na ceste k chudobným i bohatým. 

Chudoba i bohatstvo majú majú mnoho podôb, to vieme už dávno. No potrebujeme si pripomínať, že nik nie je tak chudobný, aby nemal čím obohatiť druhého. Že misii je cudzia akákoľvek forma nadradenosti, akokoľvek blahosklonnej. V texte nájdete viacero veľmi silných svedectiev, ktorými autor ilustruje aj túto problematiku.

Jozef Šelinga s obľubou pracuje s obrazom a bohaté kresby nechýbajú ani v tomto materiáli. Okrem metodík sú súčasťou publikácie aj plagáty vo formáte A3. A komu viac vyhovuje elektronická forma, môže si na našej stránke stiahnuť hotovú prezentáciu s obrázkami. 

Publikáciu máme pre vás na našom úrade, alebo si ju môžete objednať na stránke Pápežských misijných diel.