Duchovná obnova / Vzoprite sa mu, pevní vo viere


Prvú novembrovú sobotu sa v pastoračnom centre farnosti Žilina Hájik konala duchovná obnova pre učiteľov náboženstva. Naším východiskom bol úryvok z Prvého Petrovho listu "Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere." (1Pt 5,8-9a). Program pozostával z dvoch prednášok, modlitby, slávenia svätej omše a našli sme si chvíľku aj na predebatovanie témy synodálnej cesty.

Prezentácie: ■ Nevzdávaj sa ■ Tesná brána ■