Richard a Marta Vašečkovci / Advent a Vianoce v rodine

Jedna mamina mi raz hovorila, že sa adventu desí. "V práci chcú všetko stihnúť pomaly na dva mesiace dopredu, do toho taká kapustnica a hentaká kapustnica, plus punč na námestí. V škole besiedka, v škôlke besiedka. Doma upratovanie a vyváranie, v kostole každý deň roráty... Už aby to skončilo", skonštatovala. "Ako prežiť advent?" pýtala sa. Dôraz položila na slovo prežiť, myslím, že v zmysle vydržať.

Spomenul som si na ňu pri čítaní knižky manželov Vašečkovcov Advent a Vianoce v rodine. Odpoveď na jej otázku sa skrýva v podtitule knihy: Ako sláviť v rodine Adventné a Vianočné obdobie.

  1. Sláviť. Kľúčovým je sloveso sláviť. V knihe je množstvo jednoduchých tipov na slávenie štyroch adventných a troch vianočných nedieľ, Narodenia Pána, dvoch mariánskych sviatkov a piatich spomienok či sviatkov svätých. Toľko skvelých príležitostí v tak krátkom čase.
  2. V rodine. Táto knižka je primárne určená pre rodičov ako zbierka námetov pre slávenie v rodine. Advent a Vianoce sú svojou podstatou hlboko rodinné. To samozrejme nevylučuje ani ďalšie dimenzie týchto období, skôr ich umocňuje.
  3. Advent a Vianoce. Knižka je nabitá množstvom informácií. Žiadne pikošky, skôr jednoduché, vecné, často známe fakty, no pekne usporiadané, takže vytvárajú ucelenú mozaiku vianočného okruhu. V tomto publikáciu ocenia zrejme aj katechéti a kňazi ako inšpiračný zdroj pre katechézu či školské vyučovanie náboženstva.
  4. Obdobie. Napokon každý deň Adventu a Vianoc treba vnímať ako súčasť celého obdobia. Aj k tomu publikácia čitateľovi napomáha, zvlášť pekne v kontexte obdobia charakterizuje sviatok svätého Štefana či svätých Neviniatok a vykresľuje ich ako integrálnu súčasť Vianoc.
Tohtoročný advent bude chudobnejší na kapustnice, punče a posedenia pri stromčekoch. Viacerých z nás sa pandémia dotkla aj materiálne, takže nie všetky stoly sa budú prehýbať pod ťarchou jedál a mnohým rodinám bude stačiť aj menší stromček s oveľa menším priestorom na darčeky. Mnoho ľudí stratilo viac, než len prácu alebo možnosť ísť si zalyžovať, pri štedrej večeri u nich doma zostane miesto niekoho dôležitého prázdne. A prázdne či poloprázdne budú zrejme opäť aj naše kostoly.

Aj všetky tieto prázdna sú dobrým dôvodom, prečo sa tento rok sústrediť na slávenie Adventného a Vianočného obdobia v rodine. Možno vám spomenutá knižka aspoň trošku pomôže.

-jm-


Richard a Marta Vašečkovci. Advent a Vianoce v rodine. Žilina: OZ Milovať a ctiť, 2021, 140 strán, ISBN: 9-788097-357023. Náhľad textu, zoznam kapitol a ďalšie informácie nájdete na milovatactit.sk a krátky popis knihy od jej autora.