Stretnutie / Školskí dekani

Vo štvrtok 18. novembra sme sa v priestoroch Katechetického úradu stretli s našimi školskými dekanmi, aby sme uvažovali o ich poslaní a o možnostiach pastoračnej služby učiteľom náboženstva v podmienkach pandémie covid-19. Školskí dekani chcú s učiteľmi pri dekanátnych rekolekciách spoluvytvárať priestor prijatia, aktívneho počúvania i zdieľania Slova.


Pri stretnutí sme diskutovali o úlohách školského dekana v Žilinskej diecéze. Medzi tie kľúčové patrí aj organizácia dekanátnych rekolekcií pre učiteľov náboženstva.

Školský dekan zabezpečí minimálne štyri stretnutia počas školského roka. Termíny plánuje školský dekan v spolupráci s dekanátnym koordinátorom na celý školský rok a do 30.09. ich oznámi katechetickému úradu. Pri plánovaní termínov treba zohľadniť možnosti a pracovné povinnosti školského dekana i jemu zverených vyučujúcich a prezieravo ich stanoviť tak, aby sa stretnutia nekonali v časoch, ktoré sú v pastorácii či školstve príliš exponované. Je vhodné, aby sa stretnutia konali vždy v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

Počas pandémie treba dbať na aktuálne opatrenia a dodržiavať usmernia covid automatu pre hromadné podujatia. Vzhľadom na to, že väčšina pedagogických zamestnancov je zaočkovaná, je za dodržania podmienok možné pripraviť pre nich stretnutie  prezenčne aj v čiernych okresoch. Čiastočnou náhradou môže byť stretnutie online prostredníctvom videohovoru. Takéto stretnutie by malo byť samozrejme kratšie (max. 60 minút) a bez svätej omše. V prípade záujmu môžeme poskytnúť školským dekanom krátke školenie.

Viac o poslaní školských dekanov si môžete prečítať v tomto článku.