Videokatechézy / Ego Sum Studio

V rakúskej farnosti Hürm vznikol zaujímavý projekt Ego Sum Studio a jeho slovenská verzia Ego Sum Studio sk. Projektový tím pripravuje krátke 5-7 minútové videokatechézy. Cieľom je sprevádzať veriacich (od 14 do 99 rokov:-) na ceste viery. Tvorba je preniknutá eucharisticko-kňazským duchom, láskou k Panne Márii a vernosťou katolíckemu učeniu Cirkvi. Projekt zastrešuje sr. Chiara (Stanislava) Mičkovicová zo spoločenstva Rodina Panny Márie.

Impulzom pre túto službu boli slová emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý sa pri príležitosti vydania katechizmu pre mladých Youcat vyjadril vyzval mladých: "Študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo! Podeľte sa o svoj názor na internete. Vnášajte neuhasiteľný oheň svojej lásky do Cirkvi, aj keď ľudia akokoľvek znetvorili jej tvár!"

Katechézy

Biblia - Kniha kníh


Vianočná katechéza


-jm-