Biblická liga / Bibliq.online

Na svete je Bibliq, inovatívna alternatíva k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje kráčať pravidelne so  Svätým písmom a dať tak tvojmu vzťahu s Bohom nový rozmer.
V biblickej lige súťažia 3-5 členné tímy mladých od 8. ročníka ZŠ po 2. ročník SŠ. Hra je rozvrhnutá do štyroch etáp od februára do júna 2022. Registrácia tímov je otvorená do 9. februára. Všetky potrebné informácie nájdete na bibliq.online. Biblickú ligu pripravuje Saleziánsky pastoračný tím.